، تازه‌ای، زمان‌هایی

دانلود پایان نامه

یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در لایحه وزارت کار از میان برداشته شده است. شرط تازه‌ای که در تعیین حداقل دستمزد برقرار شده است شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن این است که شورای عالی کار می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار بحران‌های مالی – اقتصادی است حداقل دستمزد به دو صورت تعیین کند:
الف- حد اقل دستمزد افزایش نداشته باشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درموردورشکستگی، وجوه نقد، هوش مصنوعی

دیدگاهتان را بنویسید