، تازه‌ای، زمان‌هایی

، تازه‌ای، زمان‌هایی

، تازه‌ای، زمان‌هایی

یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در لایحه وزارت کار از میان برداشته شده است. شرط تازه‌ای که در تعیین حداقل دستمزد برقرار شده است شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن این است که شورای عالی کار می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار بحران‌های مالی – اقتصادی است حداقل دستمزد به دو صورت تعیین کند:
الف- حد اقل دستمزد افزایش نداشته باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعجرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

mitra5--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment