آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی

آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی

مقدمه

در این بخش در ابتدا به تاریخچه کتابخانه ملی پرداخته می شود و بعد آن به اهداف و تشکیلات و سرانجام به شرح وظایف شغلها پرداخته می شود.

تاریخچه

کتابخانه ملی ایران رسما در سال ۱۳۱۶ شمسی در ساختمان نسبتا کوچکی که در اصل برای کتابخانه موزه ایران باستان در نظر گرفته بود تاسیس شد ولی پیش از آن کتابخانه های دیگری به صورت غیر رسمی وظیفه کتابخانه ملی را انجام داده اند که نخستین آنها دارالفنون بود که همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در سال ۱۲۳۱شمسی به فرمان میرزا تقی خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه ایجاد شد.

در سال ۱۲۷۷شمسی کتابخانه کوچکی دیگری به نام کتابخانه ملی جنب کتابخانه دارالفنون گشایش یافت.نه سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۶شمسی این دو کتابخانه در هم ادغام شدند و با نام کتابخانه عمومی معارف آغاز به کار کرد.

بنابراین اگر قدمت کتابخانه ملی بر مبنای مجموعه اش سنجیده شود عمر کتابخانه ملی را باید ۱۵۰سال دانست و اگر نام ملاک باشد باید تاریخ تاسیس آن را به سال ۱۳۱۶ شمسی نسبت داد(کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۹، ۱۲-۷).

اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی

در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ” یک مؤسسه‌ای آموزشی، علمی، تحقیقاتی، و خدماتی” معرفی شده است. ماده‌های هشتگانه بخش مقدمه که به اهداف و رسالت کتابخانه ملی اختصاص دارد به شرح زیر است:

1. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور؛

2. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصآ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)؛

3. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب معتبر علمی، فرهنگی، و فنی از کشورهای دیگر؛

4. پژوهش و برنامه‌ریزی علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی؛

5. شرکت در تحقیقات و فعالیت‌های بین‌المللی ذیربط؛

6. اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت، و سرعت بخشیدن به تحقیق و مطالعه در همه زمینه‌ها، به‌منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوط؛

7. انجام مشاوره، نظارت، هدایت، و ارائه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی به کتابخانه‌های کشور؛

8. ارائه روش‌های مطلوب به‌منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

ارکان کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک نهاد فرهنگی خدماتی دارای ارکان وتشکیلات ذیل می باشد:

۱- هیات امنا

۲- رئیس کتابخانه ملی

هیات امنا کتابخانه ملی

۱-ریاست جمهوری اسلامی ایران

۲- وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

۳- وزیر آموزش و پرورش

۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب و کتابداری

۶- رئیس کتابخانه ملی ایران

تشکیلات  سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۱- ریاست (ریاست و مشاوران)

۲- دفتر ریاست و روابط عمومی

۳- معاونت اداری و مالی

۴- معاونت پژوهشی و آموزش

۵- معاونت اسناد ملی

۶- معاونت کتابخانه ملی

.معاونت کتابخانه ملی

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی می پردازد و همچنین با تامل به  نمودار تشکیلاتی این معاونت که  چهار مدیر کل به ‌طور مستقیم زیرنظر این معاونت مشغول فعالیت هستند که عبارتنداز:

۱- مدیریت سازماندهی و پردازش: وظیفه مجموعه‌سازی و سازماندهی منابع کتابی و غیرکتابی زیرنظراین مدیریت است .

۲- مدیریت کتاب‌های خطی و نادر: وظیفه گردآوری، سازماندهی، و به‌خصوص حفظ و نگهداری کتاب‌های خطی، چاپ سنگی، و نادر را برعهده دارد.

۳- مدیریت مرجع و اطلاع‌رسانی تخصصی: بخش‌های مختلف منابع تخصصی (علوم انسانی و اجتماعی، هنر، و فناوری) و بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی زیرمجموعه آن را تشکیل می‌دهند .و از عضویت تا تحیل منابع اطلاعاتی بر عهده این مدیریت است.

۴- مدیریت فراهم آوری و حفاظت: وظیفه فراهم آوری کلیه منابع اطلاغاتی به جز دستوشته ها بر عهده این مدیریت قرار دارد.