تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی
گرایش : “مدیریت بیمه
عنوان :
تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
استاد راهنما :
دکتر عبداله کولوبندی
پژوهشگر :
مهناز احمدی
زمستان 1393
تقدیم به :
پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی ها و دشواری های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده اند.
تشکر و قدردانی :
شکر و سپاس یکتای بی همتایی را که توفیقات عیان و نهان بندگان، بی توسل به او غیر ممکن و محال است، بی شک توفیق تحصیل اندک خویش را مدیون تشویق، تلاش و کوشش بـی دریـغ پـدر و مـادر عزیز و معلمین فداکارم می دانم. در غایت فروتنی و اخلاص مراتب قدردانی و سپاسگزاری خویش را بر تمامی فرزانگان و ادیبان نثار کرده و بر خود واجب مـی دانم از استـاد گرانقدر و فرهیخته جناب آقای دکتر عبداله کولوبندی که راهنمایی های خردمندانه ایشان در تمامی مراحل کار، راهگشا و چراغ راهـم بود تقدیر و تشکر نمایم.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مهناز احمدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 911032220 در رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت بیمه) که در تاریخ 20/11/1393
از پایان نامه خود تحت عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با کسب نمره 16.50 و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :

    1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
    2. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
    3. چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
    4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 11

نام و نام خانوادگی : مهناز احمدی
تاریخ و امضاء : 20/11/1393
بسمه تعالی
در تاریخ :20/11/1393
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مهناز احمدی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 16.50 بحروف شانزده و پنجاه صدم و با درجه خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالي