سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی

سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی

سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی

در راستای دستیابی به افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای بند2 مصوبه شماره 112153/44790 مورخ 23/5/1389 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند فوق را تنظیم نموده است.

 ـ چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران

در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله، مقرر است ج.ا.ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد، و بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات و تولید محصولات با فن‌آوری بالا تأکید گردد و نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه محقق گردد.
ـ اهداف بنیادین

 • دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.

ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.

  • دستیابی به جایگاه بالاتر ج.ا.ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان.
  • دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور.
  • محیط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملی.
 • ارتقاء سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی.
 • دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.

 

 • دستیبابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.
 • تلاش جهت تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه پنجم.

 

ـ قوت‌ها، ضعف‌ها، چالش‌ها و فرصتها

 • محیط اجتماعی و فرهنگی صادرات
 • افزایش اندازه و ترکیب نیروهای انسانی متخصص در رشته‌های مختلف شاغل به کار در بنگاههای کشور
 • ناکافی بودن توجه به ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی در جامعه
 • فن‌آوری در سطح ملی
 • ارتقاء علوم و فنون و فن‌آوری در برخی از رشته‌ها در سطح بنگاه‌ها
 • جاگیری رقبای قدرتمند در اغلب بازارهای جهانی
 • توسعه مهارت‌های مدیریتی در بخش‌های صنعتی، برخی بخش‌های خدماتی و سایر زیربخشها
  • کسب تجربه بازاریابی صادرات در بخشی از بنگاههای فعال
 • منابع گسترده طبیعی، ظرفیت‌سازی انسانی، بازارهای پیرامونی
 • مشارکت در بسیاری از نمایشگاهها در کشورهای منتخب
 • بهبود کیفیت کاتالوگ‌ها و ابزارهای مختلف بازاریابی
مطلب مرتبط :   اقتصاد چیه؟

× مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران و انطباق محصول
• توجه به تحقیق و توسعه در برخی بنگاههای صنعتی و خدماتی
• ضعف در تولید برای صادرات، و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی عمدتاً براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی
• گستردگی و تنوع بازارهای پیرامونی و تنوع تقاضا و روبه‌رشدبودن اغلب آنها و منابع غنی، زیر ساختهای ایجادشده و ظرفیت‌سازی عمرانی فنی، انسانی، اطلاعاتی در کشور
•  بسته‌‌بندی کالاهای صادراتی ایران
• ضعف در طراحی بسته‌بندی محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی
• مدیریت اطلاعات تجارت خارجی
• توسعه کمی و کیفی سیستم‌های اطلاعات تجارت و شبکه‌ها
× بنگاه‌های شایسته صادراتی

ضعف بهره‌وری و عوامل درونی بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از: مدیریتی، مالی، بازاریابی، نیروی انسانی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
• کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموماً در سطح ملی بویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی

 • فقدان یا ضعف نام و نشان‌های بنگاه‌ها و محصولات ایران در تقریباً تمامی بازارهای جهان
  •  وضعیت صادرات کالاها و خدمات صادراتی فعلی
 • شمار زیاد محصولات (کالا و خدمات) تولید داخلی در زمینه‌های متنوع
  •  تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی
  • ظرفیت‌های طراحی، مهندسی، برنامه‌ریزی، نصب، راه‌اندازی، تولید و…
  • ضعف مناسبات دوربرد تأمین‌کننده ـ مشتری با کانال‌های توزیع و مشتریان در بازارهای صادرات
  • وضعیت ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالاها و خدمات ایران و روابط اقتصادی کشور
  • گسترش ارتباطات بازاریابی با بسیاری از بازارهای پیرامونی و توسعه روابط اقتصادی تجاری ج.ا.ایران با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی
  • ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
  • تاثیر پیامدهای برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات
  • ضعف در دسترسی به بازارهای بزرگ و پیشرفته
  ـ راهبردهای اصلی و فرعی توسعه صادرات غیرنفتی:
 • فرهنگ‌سازی صادرات
  • نهادینه‌سازی ارزش‌های صادراتی (نشان‌ها، علایم، مدال‌ها و… )
  • آموزش عمومی مباحث مرتبط با صادرات
مطلب مرتبط :   راهبرد و کارت امتیازی متوازن

 • راهبردها و سیاست‌های مربوط به ارتقاء فن‌آوری در سطح ملی
 • راهبردهای قانونی و مقرراتی و سیاستهای تجاری در سطح ملی
• قوانین و مقررات مرتبط با مباحث اقتصادی و به ویژه تجارت (قانون تجارت، قانون گمرک، قانون کار و…)
 • راهبردهای ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای

صادراتی کالاها و خدمات ایران
• تحقیقات بازارهای صادراتی
• برنامه‌های راهبردی بازاریابی و توصیه‌های محصول ـ بازار
• حفظ و افزایش سهم بازار (محصولات فعلی در بازارهای فعلی(
• تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی
• رویدادهای بازاریابی و تجاری
• نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها
• هیأت‌های تجاری، بازاریابی، سرمایه‌گذاری، حقیقت‌یاب
• سایر رویدادهای مرتبط با تجارت
• تبلیغات و نام و نشانها
• اتاق‌های مشترک، تشکل‌های تجار ایرانی مقیم خارج
• حضور فیزیکی دایمی در بازارهای صادراتی
• آموزشهای تخصصی بازاریابی
• خدمات تخصصی بازاریابی صادراتی
• راهبردهای توسعه صادرات استانها
• سیاست‌گذاری و برنامه‌های راهبردی
• مزیت‌های استانی
• نظارت بر اجرای طرح « هدایت صادرات» در استان‌ها
• اجرای برنامه راهبردی استان‌ها

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~