سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی

دانلود پایان نامه

در راستای دستیابی به افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای بند2 مصوبه شماره 112153/44790 مورخ 23/5/1389 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند فوق را تنظیم نموده است.

 ـ چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران

در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله، مقرر است ج.ا.ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد، و بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات و تولید محصولات با فن‌آوری بالا تأکید گردد و نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه محقق گردد.
ـ اهداف بنیادین

 • دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.

ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.

  • دستیابی به جایگاه بالاتر ج.ا.ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان.
  • دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور.
  • محیط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملی.
 • ارتقاء سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی.
 • دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.

 

 • دستیبابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.
 • تلاش جهت تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه پنجم.

 

ـ قوت‌ها، ضعف‌ها، چالش‌ها و فرصتها

 • محیط اجتماعی و فرهنگی صادرات
 • افزایش اندازه و ترکیب نیروهای انسانی متخصص در رشته‌های مختلف شاغل به کار در بنگاههای کشور
 • ناکافی بودن توجه به ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی در جامعه
 • فن‌آوری در سطح ملی
 • ارتقاء علوم و فنون و فن‌آوری در برخی از رشته‌ها در سطح بنگاه‌ها
 • جاگیری رقبای قدرتمند در اغلب بازارهای جهانی
 • توسعه مهارت‌های مدیریتی در بخش‌های صنعتی، برخی بخش‌های خدماتی و سایر زیربخشها
  • کسب تجربه بازاریابی صادرات در بخشی از بنگاههای فعال
 • منابع گسترده طبیعی، ظرفیت‌سازی انسانی، بازارهای پیرامونی
 • مشارکت در بسیاری از نمایشگاهها در کشورهای منتخب
 • بهبود کیفیت کاتالوگ‌ها و ابزارهای مختلف بازاریابی
مطلب مرتبط :   تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

× مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران و انطباق محصول
• توجه به تحقیق و توسعه در برخی بنگاههای صنعتی و خدماتی
• ضعف در تولید برای صادرات، و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی عمدتاً براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی
• گستردگی و تنوع بازارهای پیرامونی و تنوع تقاضا و روبه‌رشدبودن اغلب آنها و منابع غنی، زیر ساختهای ایجادشده و ظرفیت‌سازی عمرانی فنی، انسانی، اطلاعاتی در کشور
•  بسته‌‌بندی کالاهای صادراتی ایران
• ضعف در طراحی بسته‌بندی محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی
• مدیریت اطلاعات تجارت خارجی
• توسعه کمی و کیفی سیستم‌های اطلاعات تجارت و شبکه‌ها
× بنگاه‌های شایسته صادراتی

ضعف بهره‌وری و عوامل درونی بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از: مدیریتی، مالی، بازاریابی، نیروی انسانی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
• کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموماً در سطح ملی بویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی

 • فقدان یا ضعف نام و نشان‌های بنگاه‌ها و محصولات ایران در تقریباً تمامی بازارهای جهان
  •  وضعیت صادرات کالاها و خدمات صادراتی فعلی
 • شمار زیاد محصولات (کالا و خدمات) تولید داخلی در زمینه‌های متنوع
  •  تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی
  • ظرفیت‌های طراحی، مهندسی، برنامه‌ریزی، نصب، راه‌اندازی، تولید و…
  • ضعف مناسبات دوربرد تأمین‌کننده ـ مشتری با کانال‌های توزیع و مشتریان در بازارهای صادرات
  • وضعیت ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالاها و خدمات ایران و روابط اقتصادی کشور
  • گسترش ارتباطات بازاریابی با بسیاری از بازارهای پیرامونی و توسعه روابط اقتصادی تجاری ج.ا.ایران با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی
  • ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
  • تاثیر پیامدهای برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات
  • ضعف در دسترسی به بازارهای بزرگ و پیشرفته
  ـ راهبردهای اصلی و فرعی توسعه صادرات غیرنفتی:
 • فرهنگ‌سازی صادرات
  • نهادینه‌سازی ارزش‌های صادراتی (نشان‌ها، علایم، مدال‌ها و… )
  • آموزش عمومی مباحث مرتبط با صادرات
مطلب مرتبط :   نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی

 • راهبردها و سیاست‌های مربوط به ارتقاء فن‌آوری در سطح ملی
 • راهبردهای قانونی و مقرراتی و سیاستهای تجاری در سطح ملی
• قوانین و مقررات مرتبط با مباحث اقتصادی و به ویژه تجارت (قانون تجارت، قانون گمرک، قانون کار و…)
 • راهبردهای ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای

صادراتی کالاها و خدمات ایران
• تحقیقات بازارهای صادراتی
• برنامه‌های راهبردی بازاریابی و توصیه‌های محصول ـ بازار
• حفظ و افزایش سهم بازار (محصولات فعلی در بازارهای فعلی(
• تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی
• رویدادهای بازاریابی و تجاری
• نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها
• هیأت‌های تجاری، بازاریابی، سرمایه‌گذاری، حقیقت‌یاب
• سایر رویدادهای مرتبط با تجارت
• تبلیغات و نام و نشانها
• اتاق‌های مشترک، تشکل‌های تجار ایرانی مقیم خارج
• حضور فیزیکی دایمی در بازارهای صادراتی
• آموزشهای تخصصی بازاریابی
• خدمات تخصصی بازاریابی صادراتی
• راهبردهای توسعه صادرات استانها
• سیاست‌گذاری و برنامه‌های راهبردی
• مزیت‌های استانی
• نظارت بر اجرای طرح « هدایت صادرات» در استان‌ها
• اجرای برنامه راهبردی استان‌ها