مراحل انجام صادرات

دانلود پایان نامه

1 – بازاریابی (شناخت بازارهای خارجی و راه‌های نفوذ به آن)

2 – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند.

3 – تعیین قیمت صادراتی توسط گروه پنج‌نفره نرخ‌گذاری.

4- صدور پیش‌برگ (سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می‌دهد)

5 – تهیه و تدارک و بسته‌بندی کالا

6 – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد

7 – صدور برگ خرید و اخذ گواهی مبدأ

8 – سپردن پیمان ارزی

9 – عقد قرارداد حمل‌ونقل و بیمه

10 – اظهار کالا به گمرک

11 – ارسال کالا

12 – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

7-8-2 نقش اطلاع‌رسانی در صادرات

در سیستم اطلاع‌رسانی مهم‌ترین ویژگی این است که موقعیت هر کس را در بازار شناخت و الگوبرداری کرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد.

یک سیستم اطلاع‌رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد.

 • جذابیت ظاهری[1]
 • علاقه‌های مشتری[2]
 • کشش و جاذبه ایجاد کردن[3]
 • انجام فروش کالا[1]
 • رضایت مشتری[2]در مورد اطلاع‌رسانی می‌توان گفت 20% از اطلاعات ما 80% نقش را در فعالیت‌های ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این 20 درصد اطلاعات کلیدی را به دست آورد که شامل تجزیه‌وتحلیل رقبا، تجزیه‌وتحلیل شرکت، تجزیه‌وتحلیل محیط و تجزیه‌وتحلیل بازار است.
 • فردی در سیستم اطلاع‌رسانی موفق است که یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت کند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد

الف) تجزیه‌وتحلیل رقبا:

 1. – شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار.
 2. – سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان.
 3. – کیفیت خدمات رقبا در بازار.
 4. – جایگاه بازار رقبا.
 5. – عملیات رقبا در بازار.
 6. – منابع و امکانات رقبا در بازار.
مطلب مرتبط :   تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی

ب) تجزیه‌وتحلیل شرکت:

 1. – اهداف و آرمان‌های خودمان.
 2. – سهم خودمان در بازار چگونه است.
 3. – رشد در بازار چگونه است.
 4. – کیفیت خدمات در بازار چیست.
 5. – جایگاه در بازار کدام است.
 6. – منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است.

ج) تجزیه‌وتحلیل محیط:

 1. رابطه ما با کشور بازار هدف ازنظر سیاسی چگونه است.
 2. ساختار اقتصادی آن کشور چیست.
 3. فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است.

4– نوع فنّاوری غالب در کشور بازار هدف چگونه است.

5- قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست.

 1. اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است.

د) تجزیه‌وتحلیل بازار:

 1. – اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف کالای موردنظر.
 2. – رشد بازار هدف چگونه است.
 3. – تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا.
 4. – شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد آن جامعه.
 5. – شناخت واسطه‌ها در بازار (شرکت‌های تجاری و صادراتی و
 6. شناخت علائق و رضایت مشتریان.