مفهوم تأمین اجتماعی

مفهوم تأمین اجتماعی:

طبق تعریف اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA ) تأمین اجتماعی عبارت است از ” مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده توسط برخی از سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی به‌منظور رسیدن به رفاه اجتماعی “

از سوی دیگر رفاه اجتماعی عبارت است از: ” نظامی که به‌منظور خدمت و کمک به افراد به وجود می‌آید تا سلامت، زندگی بهتر و موجبات روابط مناسب‌تری را برای پیشرفت استعدادها، قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی را فراهم سازد. “

در تعریف عام و کلی‌تر داریم: تأمین اجتماعی عبارت است از ” تضمین پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی بیشتر تا حد امکان ” ( طالب، 1381، 284 ).

در کتب فقهی و منابع اقتصادی اسلامی، تأمین اجتماعی را تأمین کامل وسایل زندگی عمومی افراد دانسته و آن را بر دوپایه قرار می‌دهند:

الف ) اصل کفالت همگانی یعنی مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر

ب ) اصل سهیم بودن جامعه درآمدهای دولت ( طالب، 1381، 38 ).

به‌طورکلی می‌توان ازنظر اصطلاحی و لغوی برای تأمین اجتماعی دو مفهوم قائل شد. یکی مفهوم عام و کلی و منظور از آن فراهم آوردن کلیه اسباب لازم و ضروری برای زندگی انسانی و دیگری در مفهوم خاص و جزئی که هدف تأمین اقتصادی و یا به‌طور دقیق‌تر تضمین اقتصادی افراد است. ( طالب،1381، 8 ).

گروه دیگری آن را چیزی جز تأمین و تضمین درآمد نمی‌دانند و بالاخره برخی آن را یک سلسله اقدامات جهت ایجاد و امنیت فکر و خیال انسان‌ها ذکر کرده‌اند.

تأمین اجتماعی می‌تواند اساساً به معنی حمایت تلقی شود که جامعه از طریق مجموعه‌ای از اقدامات همگانی در برابر تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای اعضا خود فراهم می‌کند. تنگناهای مذکور احتمالاً به علت قطع یا کاهش چشمگیر درآمد براثر بیماری، بارداری، حادثه ناشی از کار، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی و مرگ پدیدار می‌شوند. در ضمن تأمین اجتماعی ارائه مراقبت‌های پزشکی و تدارک کمک‌های مربوط به خانواده‌ها را نیز شامل می‌شود. ( نوروز طالقانی،1374، 20 ).