منابع تحقیق درمورد مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه

اندازه گیری چیزی است که برای سنجش و برآورد آن طراحی شده است . برای وضوح موضوع ، می‌توان آزمونهای روایی را تحت سه عنوان کلی گروهبندی کرد:

 
 
3- 7- 1- روایی محتوا
روایی محتوا ایجاد اطمینان می‌کند که همه ابعاد و مؤلفه هایی که می‌توانند مفهوم مورد نظر ما راانعکاس دهند درآن سنجه وجود دارد. هر چه وجود این ابعاد و مؤلفه‌ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، ‌روایی محتوی بیشتر می‌شود. پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر از بعد محتوا، روائی خوبی داشته است .
3- 7- 2. روائی وابسته به معیار
روائی وابسته به معیار وقتی ایجاد می‌شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیش بینی آنها می‌رود ، متمایز سازد .
3- 7- 3- روائی سازه ( مفهومی‌)
روایی سازه مشخص می کند که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه‌ها تا چه حدی با تئوریهای که آزمون بر اساس آن طراحی شده ، سازگاری دارد. از این جنبه نیز (با توجه به نتایج بدست آمده که در فصلهای بعدی بیان می‌شود)‌، پرسشنامه دارای روائی خوبی بوده است.
منابع و مآخذ
– احسان مقدم، احسان و نوری، علیرضا(1392). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر براجرای سیستم کیفیت خدمات در سازمانها، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها.
– اقدامی گرگری، رشید(1386). کنترل کیفیت آماری،
http://www.azertextile.com/quality%20control_farsi.
_ پروکوپنکو، جوزف ، نورث، کلاوس ؛ مدیریت بهره وری و کیفیت / انتشارات کارآفرینان بصیر ، 1389صص 75-90.
– حسینی ، میرزا حسن و قادری، سمیه (1389). مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی،چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره3،پیاپی 36،ص 89-115.
– حمیدی،یدالله، طبیبی،1383. سید جمال الدین .بررسی نتایج اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در شبکه های بهداشت و درمان همدان81-1379 . مجله علمی دانشگاه علوم گزشکی و خدمات درمانی همدان.
– درگاهی، حسین، رضائیان، مصطفی.1382. عوامل مؤثر در عدم اجرای مدیریت کیفیت در سازمان های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی کشور و ارائه راهکار های لازم جهت رفع آن ها. طب و تزکیه.
– دژخواه، احمد(1391). عوامل موثر در ارتقاء کیفیت سازمان، اقتصاد و تعاون، دوره جدید، خرداد 1391، شماره 129، صص167-168.
-رضازاده، ابراهیم ، رضائی زاده ، یعقوب. (1391). نقش استقرار عملکردکیفیت (QFD) در بهبود خدمات پستی (پست پیشتاز) ، پایان نامه کارشناسی پست ، دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات.
– ریاحی محسن ، «مقاله مدیریت کیفیت» صنعت آذرآب، شماره 30، 1373،صص
-زمردیان،اصغر، «مدیریت کیفیت جامع، مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی»، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، 1373، چاپ اول
-سلمانی،داوود، «جزوه درسی کیفیت»، دانشکده مدیریت تهران، 1378،صص 38.
– شهرکی پور، حسن(1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7 ، پیاپی 34.
-عالمی، مهرداد ؛ بررسی کاربردی سیستم مدیریت کیفیت ، انتشارات آرویج 1386.
– عباسیان، محسن، و علی نقی امیری، 1388، بررسی رابطه سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان ( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم)، اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی، تهران، http://www.civilica.com/Paper-SITD01-SITD01_058.html
– کرباسیان،محمد حسن.(1390). آموزش گام به گام کیفیت، مرکز آموزش شرکت پست،صص1-62.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق دربارهبورس اوراق بهادار تهران

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-کزازی ، ابوالفضل (1388). مدیریت کنترل کیفیت فراگیر ( نگرشی کاربردی) ، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– کیامنش،علیرضا(1382)،روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی،چاپ دوم ،نشر بدر، ص 75 .
– ماهنامه داخلی گروه هتل‌های هما – بهمن ماه ۱۳۹۱.
– مهربان،رضا، «مدیریت کیفیت جامع (روش اجرایی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع) نشرالبرز، تهران، 1376.صص17
– موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، «جزوه استاندارد ایران ایزو9001، دی 1374. چاپ اول
– معمایی، الف (1387) بررسی و به کارگیری ابزارهای بهبود کیفیت وبهره وری در صنعت(مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد نیشابور.
– ناظمی، شمس الدین و همکاران(1390). جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات:پارادایم نوین در تعامل سازمان- مشتری، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال سوم، شماره 6.
-Brkic, V.S, Dondur, N, (2011), The relationship between effectiveness of quality management and total factor productivity, African Journal of Business Management Vol.5 (22), pp. 9200-9213.
– Franks PhD. Pr Eng. 2009. A Theoretical Model for Implementing Quality Management in an Automated Environment. International Journal of Control and Automation. NO.2,VOL.2.
-Idris, F, (2011). Total Quality Management (TQM) and Sustainable Company: Examinig The relationship in Malaysian firms, International Journal of Business and Society, Vol. 12 (1), PP 31-52.

-Gronroos, C. (2000). Service management and marketing: a customer
relationship management approach, 2nd Ed. New York, wiley.

دیدگاهتان را بنویسید