ماه: تیر 1397

3 تیر 0

اقتصاد چیه؟

اقتصاد چیه؟ “ واسه همه ما لازمه درباره اینکه اقتصاد چیه و چیجوری زندگی روزمره ی ما رو تحت اثر قرار می ده چیزایی بدونیم. بزرگ ترین اسما در اقتصاد رو بشناسیم و درباره ی بعضی متغیرهای... متن کامل

Read More
1 2