ماه: آذر 1397

7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی

قول اول فقها همان شرطی است که مهرالمثل نباید از مهرالسنه (پانصد درهم) تجاوز نماید. (نجفی ۱۳۹۲ هـ.ق.، ج۳۱، ۵۴) با توجه به این‌که در قانون مدنی این نظر پذیرفته نیست و محدودیتی در تعیین... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14