ماه: آبان 1397

29 آبان -

بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران

بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال «در دورانی که در انگلیس پارلمان به خاطر کمک به پادشاه تشکیل می‌شد، این... متن کامل

Read More
28 آبان -

اشکال وانواع تلفیق

اشکال وانواع تلفیق : نویسندگان کتاب برنامه درسی پویا به معرفی اشکال انواع تلفیق پرداخته اند(هانتزودیگران،1988) 1- تلفیق تصادفی، اتفاقی : این فعالیت با هدف درک و فهم بهتر محتوای درسی خاص... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14