بایگانی ماهیانه: آبان 1397

طرح درس فارسی (پایه دوم)

«به نام خالق زیباییها»                                         مشخصات کلی: مدت تدریس: َ45 نام درس: فارسی (بخوانیم و بنویسیم) اجرا:   َ25 نام مدرسه: دبستان غیر انتفاعی دنیای دانش... متن کامل

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر و اصول آن

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت فراگیردرگیرساختن تمام افرادسازمان درجهت بهبودوکیفیت مستمر،سوددهی بیشتروررضایت مشتریان است که جنبه پیشگیرانه آن برجنبه های درمان تقدم... متن کامل

دیدگاه های مختلف توانمندسازی

  توانمندسازی ازدیدگاه عقلایی  ازدیدگاه عقلایی توانمندسازی،فرایندی است که رهبربایدقدرت خویش رابازیردستان تقسیم می کند(دراینجا منظورازقدرت،برخوداری ازاختیارات رسمی یاکنترل... متن کامل

سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار

سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار سه روش سنتی برای استفاده از مزیت رقابتی، عبارتند از توانایی‌های مالی، بازاریابی و تکنولوژی. مقصود از توانایی مالی افزایش کارایی‌های... متن کامل

تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان:

تأثیر آموزش ضمن خدمت برای سازمان: –      به سودآوری منجر شود یا دست کم نگرشهای مثبت تری را در مورد سودآور پدید می آورد. –      دانش و مهارتهای شغلی را در تمام رده های سازمانی... متن کامل

رضایت شغلی کارکنان؛ کلید طلایی رضایت مشتریان

– رضایت شغلی کارکنان؛ کلید طلایی رضایت مشتریان قسمتی از انقلاب مشتری گرایی، مستلزم بررسی مجدد ساختارهای سنتی و روش تفکر و کارکردن است به طور سنّتی، نگاه به سازمان‌هابه صورت شکل... متن کامل

انواع هویت یابی نوجوان

انواع هویت یابی نوجوان هویت یابی نوجوانان به یکی از سه روش زیر صورت می گیرد. الف) برخی از جوانا ن پس از یک دوره آزمایش و کند و کاو درونی؛ مصرانه به هدفی در زندگی علاقمند می شوند و در راه... متن کامل

دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و علل آن

دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی 1- رویکرد بالینی 2- رویکرد تبادلی چرنیس 3- رویکرد دروان شناختی- اجتماعی 1-رویکرد بالینی فرویدنبرگر (1974) کسی بود که برای اولین بار به این واژه به... متن کامل

سبک های مذاکره[

2 سبک های مذاکره چهار سبک عمده مذاکره وجود دارد که عبارتند از :   1-5-2-2      سبک واقع گرایی در این سبک فرض اساسی این است که حقایق همه چیز را بیان می کند . در این روش رفتارها به این سورت... متن کامل