بایگانی ماهیانه: آبان 1397

دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و علل آن

دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی 1- رویکرد بالینی 2- رویکرد تبادلی چرنیس 3- رویکرد دروان شناختی- اجتماعی 1-رویکرد بالینی فرویدنبرگر (1974) کسی بود که برای اولین بار به این واژه به... متن کامل

سبک های مذاکره[

2 سبک های مذاکره چهار سبک عمده مذاکره وجود دارد که عبارتند از :   1-5-2-2      سبک واقع گرایی در این سبک فرض اساسی این است که حقایق همه چیز را بیان می کند . در این روش رفتارها به این سورت... متن کامل

تسهیم دانش

: تسهیم دانش 2-1 مفهوم دانش و انواع آن اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است . که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد . امروزه... متن کامل

مدل های هوش عاطفی ازدیدگاه صاحب نظران

مدل های هوش عاطفی ازدیدگاه صاحب نظران هریک ازالگوهای نظری درمفهوم هوش عاطفی ( هیجانی )ازدودیدگاه طرح می شود: دیدگاههای توانایی. دیدگاههای مرکب.(مایر،سالوی. گارسو،2000) دیدگاه های... متن کامل

نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی

– برخی از نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی الف)- نظریه کینزبرگ: کینزبرگ به دو نوع انگیزش درونی و انگیزش بیرونی اشاره می کند:1- انگیزش درونی که خود از دو منبع حاصل می شود: الف)- احساس... متن کامل

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

22عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی تفاوتها فردی یکی از مباحث مهم روانشناسی و تعلیم و تربیت است که همواره مورد توجه فلاسفه،علمای تعلیم و تربیت، روانشناسان و دست اندرکاران مسائل... متن کامل

سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

– رفتار شهروندی سازمانی 2-1-3-1- سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد (1938)، کتز (1964)، کتز و کاهن (1978)، بتمان و اورگان... متن کامل

تعریف نوآوری و نوآوری در سازمان

تعریف نوآوری وقتی تحولات شتاب می گیرند، بر پدیده ها پیچیدگی و ابهام حاکم می شود و سیستم ها از حالت تعادل خارج می شوند  وضعیت بحرانی شده و دیگر قانونمندی مرسوم بر پدیده ها حاکم نیست... متن کامل

نظام‌های اخلاقی عمده

. نظام‌های اخلاقی عمده اخلاق حرفه‌ای در تفکر سنتی طی زمانهای مختلف تغییر یافته و به­طورکلی بیش از 5نظام عمده اخلاقی امروزه در بیان اخلاق حرفه‌ای استفاده می‌شود. ملاک مقبولیت این 5... متن کامل