روز: دی 5, 1397

5 دی 0

منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (سرمد، 1384). یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری... متن کامل

Read More
5 دی 0

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند. 2-13-11- گیولی و... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌نماید. تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند.... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار

به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده تداوم فعالیت در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه متغیر مورد بررسی، متغیرهای ارقام حاصل از فعالیت های عملیاتی و ارقام حاصل از فعالیت... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد

به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه رایگان درباره تداوم فعالیت، گزارشگری مالی، عملکرد شرکت

نسبت‌ها تأثیر می‌گذارد. در نهایت تورم می‌تواند موجب تحریف اقلام صورت‌های مالی و در نتیجه محاسبه نادرست نسبت‌های مالی که از همین اطلاعات حسابداری به عنوان پایه و اساس استفاده... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10