بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، قاچاق کالا، نقش برجسته

این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.”4- مواریث فرهنگی بر حسب قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آنها بر دونوع هستند:الف)مواریث فرهنگی غیرمنقول؛ شامل تپه ها، محوطه ها، بناها،... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تابع تقاضا، بخش اقتصاد

کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص171)2- ریکتز6 و پیکاک7 و شاو 8یک مدل ساده ارائه نموده اند که در آن بخش غیر رسمی (قاچاق کالا) روی... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان

فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.1-8-7-1-... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل بیرونی، تصویر سازی، شعر معاصر

(همان : 91 )در غزل« فصل تقسیم» میگوید: چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها / دست ها تشنه ی تقسیم فراوانی ها با گل زخم سر راه تو آذین بستیم / داغ های دل ما ، جای چراغانی ها حالیا ... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پدیده های طبیعی، قیصر امین پور، تصاویر خیالی

احساس رمانتیک بیان میکند.در شعر” فلسفه ی ساده “لحظه ی ویران شدن خانه هاستجشن چراغانی ویرانه هاست مزرعه ی شمع که آتش گرفت خرمن خاکستر پروانه هاستحیرت دریا شدن قطره ها خواهش جنگل... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم شعری، شعر حماسی

و باران و بارش ،چتر ، تناسب ایجاد کرده است . در مسیر باد بادبان کشتی او در مسیر باد مقصدش هر جا که باداباد بادبان را ناخدا باد استلیک او را هم خدا هم ناخدا / باد است . ... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تصاویر خیالی، قیصر امین پور، شعر معاصر

(امین پور، 391:1387) شاعر با آهنگ درونی کلمات، موسیقی خاصی ایجاد کرده است. این موسیقی بیانگر اقتدار و خشم و سینهندگی او ست. وی در این شعر از واژگانی مانند نیزه، آتش، خنجر،... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع درون مایه، واقع گرایی، باورهای دینی

دید.خوشا که در دل طوفان شن روان باشیم برای خستگی خویش سایبان باشیم بیا بلند بگوئیم، ما نمی خواهیم نماز را بگذاریم و فکر نان ... متن کامل