بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، آموزش کارکنان

گیرند. (همان ،صص116- 117).2-5-12-3- ریز سیستم خدمات کمکیعملیات ها را به فعالیت هایی توصیف کردیم که در کمک مستقیم به مردم انجام می شوند ومدیریت را فعالیت هایی شرح دادیم که در دراز مدت به سود... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، پردازش اطلاعات، مواد مخدر

کنند.(همان، صص24-28)2- 5- 5- تأمین مدیریتمدیریت را باید یک حرفه و شغل بشمار آورد، زیرا با توسعه سازمان های بزرگ دولتی و بازرگانی نیاز به مدیران حرفه ای به خوبی احساس می شود. در عصر ما... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارزش افزوده، سازمان ملل

معمولاً تنها راه عبور از منطقه است و تبهکاران مجبور به عبور از آن هستند و با آمادگی لازم برای درگیری به محل ایست وبازرسی نزدیک می شوند. لذا هوشیاری مأمورین بسیار ضروری است. معمولاً... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، حل اختلاف

است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در ماده 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود. (همان، 1387، ص136-137)2-3-17- 5- وجود راه گریز... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

قوانین به بیان پدیده های خاصی از قاچاق می پردازند در اهمیت بعدی قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکی وقانون بودجه سال1382.(سبزه ای، 1383، ص19).2-3-15-2- عنصر مادی بزه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، جبران خسارت

امل قانونی 1- قوانین ومقررات(دست وپاگیر، غیر شفاف ومتغیر و…) تجاری، گمرکی، ارزی در کشور.2-پر هزینه و زمان بر بودن سیستم رسمی واردات و صادرات کالا در کشور. 3- وجود برخی انحصارات دولتی و... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، قاچاق کالا، نقش برجسته

این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.”4- مواریث فرهنگی بر حسب قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آنها بر دونوع هستند:الف)مواریث فرهنگی غیرمنقول؛ شامل تپه ها، محوطه ها، بناها،... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تابع تقاضا، بخش اقتصاد

کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص171)2- ریکتز6 و پیکاک7 و شاو 8یک مدل ساده ارائه نموده اند که در آن بخش غیر رسمی (قاچاق کالا) روی... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان

فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.1-8-7-1-... متن کامل