ماه: دی 1397

5 دی 0

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، حل اختلاف

است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در ماده 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود. (همان، 1387، ص136-137)2-3-17- 5- وجود راه گریز... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، جبران خسارت

امل قانونی 1- قوانین ومقررات(دست وپاگیر، غیر شفاف ومتغیر و…) تجاری، گمرکی، ارزی در کشور.2-پر هزینه و زمان بر بودن سیستم رسمی واردات و صادرات کالا در کشور. 3- وجود برخی انحصارات دولتی و... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان

فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.1-8-7-1-... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13