بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با واژگان کلیدی فرضیه، تأثیر، ضریب

ن انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.ضریب تأثیر برای این فرضیه دارای مقدار 57/0- میباشد. همچنین مقدار P برای این فرضیه کمتر از 001/0 میباشد که به طور خلاصه میتوان گفت... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

5 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ریزی توریسم که در تاریخ 6890/9/61... متن کامل

محبوب ترین جاذبه ها و تفریحات نزد مسافران

1 – جزیره کیش بی شک یکی از محبوب ترین نقاط گردشگری در ایران می باشد جزیره ای کوچک ولی زیبا که در شمار معدود نقاط آزاد اقتصادی در ایران می باشد. این جزیره دارای جاذبه تفریحی و... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (سرمد، 1384). یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند. 2-13-11- گیولی و... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، وجوه نقد، هوش مصنوعی

طور بالقوه سودمند می باشند، در صورتی که منافع ناشی از ارائه آن ها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن ها باشد، افشا شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌نماید. تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند.... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار

به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده تداوم فعالیت در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه متغیر مورد بررسی، متغیرهای ارقام حاصل از فعالیت های عملیاتی و ارقام حاصل از فعالیت... متن کامل