بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با موضوع غریب القرآن

جزءاول).18-دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، جلد 2، قم انتشارات بوستان، .138316-راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،1416ه.ق.17-زرقانی ، محمود ،... متن کامل

پایان نامه با موضوع منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری

که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212 فصل سوم ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم براساس مبانی که در فصل... متن کامل

پایان نامه با موضوع جرم انگاری، افساد فی الارض، نظم اجتماعی

گاه غیر مستقیم از دیدگاه عرف مانند اخلال در عدالت و سازندگی و مصالح اجتماعی جامعه که این نیز به زیان های معنوی یا مادی منتهی می شود.132 4-و قاتلوهم حتی لا تکون فتنهً و یکون الذین کله... متن کامل

پایان نامه با موضوع جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین... متن کامل

پایان نامه با موضوع امام زمان، امام زمان (عج)، شیخ احمد احسایی

فرقه و در ادامه رکن قانونی آن بیان می شودو فرقه بودن و تشکیلاتی بودن این فرقه تبیین می شود. فصل سوم:ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم:در این قسمت با... متن کامل

مقاله درمورد غریب القرآن

هیجدهم،تهران،انتشارات مکتبه الاسلامیه،1401ق.16-حسینی شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن، ج 6، بیروت، انتشارات موسوعه الوفا، 1400 ق .17-خویی ، ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، قم، مطبعه... متن کامل

مقاله درمورد تغییر عقیده، افساد فی الارض، نظام حکومتی

برخی از فقها عملی رابدعت می دانند که دارای یکی از این دو ویژگی اصلی باشند :1-اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد 2-به عنوان طریق شرعی وانمود گردد.231 مثلآ تزیین و نقاشی مساجد را نوعی بدعت می... متن کامل

مقاله درمورد ادیان الهی، براندازی نرم، فرق و مذاهب

اصلی دین استقرار عقیده ی توحید و فرهنگ بالقوه ی آن و جاری ساختن زندگی است. تمامی تلاش رسولان الهی نیز بر این متمرکز بوده که باور توحیدی را در بین جامعه شکوفا سازند و استقرار این عقیده... متن کامل

مقاله درمورد جرم انگاری، افساد فی الارض، نظم اجتماعی

خدا و رسول به منزله ایجاد آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است . رابطه افساد در زمین با موضوع جرم محاربه :محاربه به دو شکل تحقق می یابد:مانند مبارزه و محاربه مادی و... متن کامل

مقاله درمورد جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

حال جامعه خواهد بود و نتیجه ای جز تورم کیفری در پی نخواهد داشت. در کشور اسلامی ایران باید جرم انگاری به نحوی صورت پذیرد که تا حد امکان از پیامدهای منفی جرم انگاری جلوگیری شود و این... متن کامل