ماه: دی 1397

5 دی 0

پایان نامه با موضوع منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری

که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212 فصل سوم ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم براساس مبانی که در فصل... متن کامل

Read More
5 دی 0

پایان نامه با موضوع جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13