بایگانی ماهیانه: دی 1397

منبع تحقیق درمورد منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری

که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212 فصل سوم ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم براساس مبانی که در فصل... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

…………دکتر محمدهادی صادقی، دانشیار بخش حقوق جزا و جرم‌شناسی (استاد راهنما)……………………………………………دکتر فضل‌الله فروغی، استادیار... متن کامل

منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، افساد فی الارض، نظم اجتماعی

گاه غیر مستقیم از دیدگاه عرف مانند اخلال در عدالت و سازندگی و مصالح اجتماعی جامعه که این نیز به زیان های معنوی یا مادی منتهی می شود.132 4-و قاتلوهم حتی لا تکون فتنهً و یکون الذین کله... متن کامل

منبع تحقیق درمورد جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری

عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین... متن کامل

منبع تحقیق درمورد امام زمان، امام زمان (عج)، شیخ احمد احسایی

فرقه و در ادامه رکن قانونی آن بیان می شودو فرقه بودن و تشکیلاتی بودن این فرقه تبیین می شود. فصل سوم:ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم:در این قسمت با... متن کامل

منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، قانون مجازات اسلامی

تهی دستی ما را به دیده کرم بنگرید که آنچه آوردهایم نه درخور شماست بلکه به میزان بضاعت علم خودمان است. این مجموعه برگ سبزی است و تحفهایست ناقابل تقدیم به بهترین خوبان عالم، آنان که... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، کتابخانه ملی، دوره ی هخامنشی

کتاب حرفه و فن، سیستم :”عبارت است از محصولی که از تعدادی اجزاء تشکیل شده و اجزاء آن جهت انجام کاری با یکدیگر ارتباط دارند و شامل سیستمهای طبیعی مانند درخت، انسان و … و سیستمهای... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، خط تحریری، کتاب آرایی

سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمصنعت عکسچاپ سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمنگارگرینگارگریقاجارمادیسطحنداردداردنداردطبیعیدهمابروبادچاپ... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، آموزش هنر، فرهنگ و تمدن

قالی، گلیم، زیلو و نظایر آن.2- دستبافی: (نساجی سنتی): فراوردههایی که به کمک دستگاههای ساده و سنتی بافندگی (دستگاه ویژه ی بافت جاجیم، دستگاه دووَردی، دستگاه چهاروردی و ژاکارد دستی)... متن کامل