بایگانی ماهیانه: دی 1397

پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، مدل رگرسیون، سطح معنی داری

می‌کنید، حذف داده‌های پرت دامنه‌ی تغییرات مقادیر متغیرهای تحقیق را کوچکتر کرده و بنابراین داده‌ها آماده‌ی تهیه‌ی آماره‌های توصیفی و برآورد مدل‌های تحقیق هستند.4-2)یافته های... متن کامل

پایان نامه با موضوع مدل رگرسیون، معنادار بودن، پانل دیتا

انحراف استاندارد متغیر مستقل x1 ، x2 ، xn … : متغیر‌های مستقلمعمولاً در هر پژوهشی گام‌های زیر در ایجاد، تجزیه و تحلیل و تأیید مدل رگرسیونی برداشته می‌شود:1. شناسایی متغیرها:... متن کامل

پایان نامه با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، صاحبان سهام

بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت است. این نسبتها از طریق مقایسه هزینههای ثابت و سود و یا ارتباط دادن بدهیها به حقوق صاحبان سرمایه که اطلاعات آنها از سود و زیان یا ترازنامه بدست... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، سودآوری، گزارشگری مالی

زمان گزارشگری دارند. اوسا آنسه و لونتیس (2006) عوامل مؤثر بر رویه های گزارشگری مالی سالانه به موقع را در نمونه ای شامل 95 شرکت از شرکته ای غیر مالی پذیرفته شده بعد از 36 دسامبر 1999 در بورس... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، گزارشگری مالی، اندازه شرکت

طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.خدامی پور و ترک زاده ( 1390 )رابطۀ بین مالیات و محافظه کاری در گزارشگری... متن کامل

پایان نامه با موضوع اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی، حقوق صاحبان سهام

بیشتر از چهار ماه بعد از پایان مالی شان برای گزارش به عموم وقت صرف می کنند .2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام این امکان وجود دارد، شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آنها بالا... متن کامل

پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، سودآوری، اجتناب مالیاتی

‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ پاسخ‌ داده‌ شود.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390)1-10) ساختار پژوهش فصل اول: همان‌طوری که از نظر گذشت، در این فصل هدف... متن کامل

پایان نامه با موضوع اجتناب مالیاتی، گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی

گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و... متن کامل

منبع تحقیق درمورد اشخاص ثالث

کالا طرحها و روشها ارسال می‌دارد. 2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجیپس از دریافت سند تقاضای خرید، اقدامات لازم جهت بررسی تقاضا و تعیین فروشندگان انجام و با ارسال فرم استعلام بها به آنها... متن کامل