بایگانی نویسنده: 92

منابع و ماخذ مقاله و

جدول بر اساس تفکیک مذکور بود.تکمیل کدگذاری اولیه: پس از پایان مصاحبهها و در جریان تحلیل، کدگذاری اولیه اصلاح شد، بدین صورت که مطالب کد 1500(اولیه) با تمهای اصلی ادغام و جایگذاری گردید و... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کدگذاری محوری

کننده مصاحبه شونده را در جهت پاسخ به سوالات مذکور هدایت میکند.مصاحبهی نیمه ساختیافته، نیمه بسته و نیمه منظم: این نوع مصاحبه با استفاده از راهنمای مصاحبه انجام میشود. یعنی فهرستی از... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله سرمایهی اجتماعی

شواهد موجود به کسانی مربوط میشوند که برای مثال دچار اختلالات روانی، زندان، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، همجنسخواهی، بیکاری، اقدام به خودکشی، و رفتارهای افراطی سیاسی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله توسعه اجتماعی

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کنترل اجتماعی

میشود، منجر میگردند. به خاطر برساختگی این سلسله مراتبهاست که کنش سیاسی امکانپذیر میشود، اگر جهان برساخته است، پس میتواند به گونهای دیگر بازسازی شود. ازینرو مقاومت در برابر سلطه و... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله سرمایه فرهنگی

تشویق می‌کند که نظام‌مند بیاندیشیم»(گرنفل، 1388: 112)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  «نکتهی اصلی برای فهم این که چگونه عادتواره دارای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله ساختار اجتماعی

دریافت آن را دارد، به او ارزانی کنند؛ او زمانی به این مساله پیمیبرد که میبیند بعضی از صفات خودش موجب این وضعیت شدهاند.فردِ داغ خورده چگونه به موقعیت خود واکنش نشان میدهد؟ در بعضی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله اختلالات روانی

زندگی خودشان به عنوان بدنها و سبک زندگیهای والاتر یا ارزشمندتر، تعریف و تعیین میشود»(کاکرهام، 2001: 15 به نقل از احمدنیا: 1383). دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله رهیافتهای نظری

جالب توجه در پاسخهای مربوط به این سوال این بود که، مردانگی ار متوسل به بخشهای کلیشهای میدانستند. مردانگی در زبان بدن، رفتار، اشتغال، سخنرانی، تلفظ صوتی، انعطاف، بافت و کلیشههای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوانان

د. آنها به این نکته اشاره کردند که ادامه تحصیل و آموزش دیدن برای آنها موقعیتهایی را فراهم میکند که بتوانند شغلهایی را انتخاب کنند که بیشتر متناسب با هویت جنسیتیِشان است. همانطور که... متن کامل