بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سیاست سازمانی

و استفاده از ابزار تأئید نشده تعریف می‌کند. در این حالت سیاست سازمانی عبارت است از مدیریت نفوذ برای رسیدن به اهدافی که توسط سازمان مجوز ندارند یا بدست آوردن و تحقق اهداف دارای مجوز... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

تأکید دارد و سلسله مراتب را وسیله‌ای برای تولید قدرت می‌داند2-4-7-3- زوایای مهم قدرتزوایای مهم قدرت شامل بالقوه بودن قدرت و روابط وابسته داشتن است. بر این اساس قدرت حتی زمانی که... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ارتباطات سازمانی

بتوانند نیازهای کاری را شناسایی کنند و کار را انجام دهند و به این ترتیب بر رفتار و عملکرد افراد درون سازمان تأثیرگذارمی‌باشند (ویس،2001).2-4-4- ارتباطات ارتباطات یکی از پویایی های رفتار... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رهبری تحول آفرین

به امروز دیدگاهها و نظریات بسیاری در مورد رهبری ارائه شده است و هر محقق بسته به زاویه دید خود، یک نوع دسته بندی از آنرا ارائه کرده است. به عنوان مثال شرمرهورن و همکاران (2003) ، هرسی،... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

دانست. از طرف دیگر مدیران سازمان توافق دارند، که انگیزش یک عامل تعیین کننده عملکرد در سازمان است برخی آن را به عنوان دلایلی که در زیر رفتار پنهان می‌باشند معرفی می‌کنند (گوای، 2010) که... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : یادگیری اجتماعی

تجربهتفسیربازخورد مثبتتقویت تفسیر فردبازخورد منفیبروز تعارض داخلی و نیاز به بازبینیمحرکلمسبوییدنچشیدندیدنشنیدنانتخابسازماندهی بر اساس تجربهتفسیربازخورد مثبتتقویت تفسیر... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

نگرش  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  واژه نگرش نیز اغلب برای تبیین رفتار افراد به کار می‌رود. از طرف دیگر می‌توان نگرش را... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : استدلال استقرایی

احساسات دیگران.مهارتهای اجتماعی: توانایی کنترل احساسات و عواطف دیگران.از دلایل توجه به هوش عاطفی در رفتار سازمانی به خاطر نقشی است که هوش عاطفی در مواردی از قبیل انتخاب (به عنوان یک... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : یژگیهای شخصیتی

اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهند.2-3-2-3- نظریه های مختلف در باب شخصیتمتخصصان مختلف رویکردهای متنوعی از شخصیت را مورد بررسی قرار داده اند ولی به طور کلی مطالعات مربوط به شخصیت را به دو... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

اعتقاد قوی به توانمندی کارکنان وجود دارد. داگلاس مک‌گرگور نقطه عطف این جنبش است و مطالعات وی باعث بوجود آمدن تئوریx و y گردید (مک گرگور، 1960).روش مدیریتی اساساً توجه به مدیریت و... متن کامل