دسته: No category

7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، استراتژی، نیروی انسانی

در تعدادی از حوزه کاری هیچ فعالیتی نداشته باشد. نحوه ارائه خدمات در هر حوزه و توانایی انجام فرایندهای تجاری برای مشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، یکپارچه سازی

ﺗﮑﺴﺘﻦ (۲۰۰۱) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدل کسب و کار

پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، ۲۰۰۶) تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، فناوری اطلاعات، مدل ساختاری، رضایت مشتری

ر الکترونیک بر فعالیت شرکت‏های خدماتی در بستر ایران و خدمات فروش خودرو و رسیدن به مدل ساختاری مؤلفه‏های موثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان میباشد که در زیر اهداف... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) جدول ۴-۲۵- نسبت... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۶۸۶ . ۱۵۳ . ۲۳۶ ۳۵۳ ۶. ۶۲۶ . ۱۵۷ . ۲۵۷ ۲۹۵ ۶. ۶۱۱ . ۱۵۸ . ۲۳۰ ۷۶ ۶. ۵۸۶ . ۱۵۹ . ۲۱۵ ۳۹ ۶. ۵۴۳ . ۱۶۲ . ۲۲۰ ۲۰۶ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۸۳ ۲۵۴ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۴۰ ۲۶۳ ۶. ۲۹۳ . ۱۷۸ . ۳۸۳ ۳۳۵ ۶. ۲۸۷ . ۱۷۹ . ۳۴۳ ۶۱ ۶. ۱۶۰ .... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6