Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم خبره و زبان فارسی

جدول 2-2: مفاهیم سیستم‌های خبره و متعارف ……………………………………………………………34 جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها در مکانیزه کردن کشف دانش…………..64فهرست تصاویر و نمودارهاعنوان…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و توسعه محصولات جدید

روشهای دیگرروش کاوش ایده کلاسبندی روش کلاسبندی نیاز به داده اولیه برای کلاس بندی دارد و ممکن است کلاس های غیر ضروری زیادی بدست آورد…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

q=| تعداد اصطلاحات شناخته شده در الگوی متن با شماره i در رابطه با الگوی متن با شمارۀ متن با شمارۀ j در شرح مسأله…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدل فضای برداری و زبان فارسی

4-2 روش کاوش ایده به زبان فارسیدر این بخش مراحل روش کاوش ایده و نحوه انجام مراحل مختلف آن روی متن‌های فارسی شرح داده می‌شود.در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

در این نوع تحقیق انتخاب و مطالعه یک مورد یا واحد یا نظام با حد و مرز مشخص به صورت کل گرایانه (holistic) صورت می‌پذیرد.پس…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

برای افزایش سودمندی مهندسی دانش (کاهش هزینه)برای کاهش سطح مهارت مورد نیاز برای مهندس دانشبرای حذف نیاز به خبره (یا کاهش زیاد آن)برای حذف نیاز…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شناسایی دانش و ارزیابی دانش

2-7-4 مراحل فرایند مهندسی دانش فرایند مهندسی دانش شامل 5 فعالیت اصلی است:کشف دانش. کشف دانش شامل کشف دانش از افراد خبره، کتاب‌ها، اسناد، حسگرها…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم‌های هوشمند و سیستم خبره

فیلد جدول رابطه‌ایصفات شی اجرا قوانین ترتیبی نیستجملات If….Thenقوانین(Rule)با توجه به شکل 3-2 مفاهیم زیر بدین گونه در سیستم‌های خبره تعریف می‌شوند:واسط کاربر: معمولاً در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیستم‌های هوشمند و بازاریابی سازمان

این مقاله مدل فرایندی را بیان می‌کند که فعالیت‌های نوآوری را به 5 عملکرد اصلی گروه‌بندی می‌کند که برای توسعه سرویس‌های نوآوری جدید لازم هستند….

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1 مقدمهروش کاوش ایده روشی است که از تکنیک‌های کاوش متن و تکنیک جدیدی به نام کاوش ایده برای بدست آوردن…

Continue Reading...