پایان نامه با موضوع تولید علم دینی

است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی لازم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، لازم است؛ اما... متن کامل

پایان نامه با موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... متن کامل

پایان نامه با موضوع رویکرد تلفیقی

انسان گرایانه را درباره توانایی ها و امکانات مراکز یادگیری، که منابع لازم را برای تشویق فراگیران فراهم می آورند، عنوان کرد. پاولوفریر صاحبنظری بود که نسبت به انسان گرایان بدبین... متن کامل

پایان نامه با موضوع نظام آموزش عالی

جایگزین شدند دارالفنون تا اواخر قرن نوزدهم میلادی توسعه فراوان یافت و دولت هم از آن حمایت می کرد و فارغ التحصیلان آن به مشاغل بالای کشوری و لشگری دست یافتند و تعدادی از آنان در... متن کامل

پایان نامه با موضوع خواجه نظام الملک

نظر حقوقی دانشگاه به منزله اتحاد جدایی ناپذیر این افراد در بستر همیشگی شان درنظر گرفته می شد. در آخرین سالهای حکومت فیلیپ اگوست در فرانسه، دانشگاه به یک گروه حرفه ای گفته می شد که از... متن کامل

پایان نامه با موضوع اجتماعی و سیاسی

الگوی ، دانشگاه ، ظرفی دارد و آن اسلامی و ایرانی بودن آن است . این ظرف اسلامی و ایرانی از هم جدا نیست ؛ اسلام به ایرانی هویت بخشید و ایرانی نیز موجبات گسترش اسلام را فراهم نموده است (... متن کامل

پایان نامه با موضوع توسعه دانشگاه

د باید در وهله اول از دل جامعه روییده باشد . از سوی دیگر دانشگاه محل تربیت انسان است، اما چه انسانی ، انسانی که در دیدگاه غرب است یعنی انسان فقط مادی و همچنین دانشگاه محل تولید علم است... متن کامل

پایان نامه با موضوع نظام آموزش عالی

حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی اسلامی ایرانی در قالب تمدن نوین برخاسته و آمیخته از این دو تمدن احیا شد. و ایران انقلاب اسلامی، درعمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان

ا 90/0 برای عاطفه مثبت و ا84/0 تا 87/0 برای عاطفه منفی گزارش کرده اند. طراحان در بررسی اعتبار خارجی، همبستگی این مقیاس را با سازه هائی از قبیل اضطراب حالت (اسپیل برگر وسایرین، 1970)، افسردگی... متن کامل