پایان نامه با موضوع توسعه دانشگاه

د باید در وهله اول از دل جامعه روییده باشد . از سوی دیگر دانشگاه محل تربیت انسان است، اما چه انسانی ، انسانی که در دیدگاه غرب است یعنی انسان فقط مادی و همچنین دانشگاه محل تولید علم است... متن کامل

پایان نامه با موضوع نظام آموزش عالی

حکومت دینی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی اسلامی ایرانی در قالب تمدن نوین برخاسته و آمیخته از این دو تمدن احیا شد. و ایران انقلاب اسلامی، درعمل به احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان

ا 90/0 برای عاطفه مثبت و ا84/0 تا 87/0 برای عاطفه منفی گزارش کرده اند. طراحان در بررسی اعتبار خارجی، همبستگی این مقیاس را با سازه هائی از قبیل اضطراب حالت (اسپیل برگر وسایرین، 1970)، افسردگی... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

2 60/065/048/051/060/059/058/061/063/029/0 16181920232425282933 29/038/050/048/052/042/041/049/046/0  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  34/0 3839404649505152 62/066/068/036/037/062/060/062/0مقدار ارزش... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله باورهای انگیزشی

پژوهش جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان کلاس‌های دوم دبیرستان در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهرستان شیراز بوده که در سال تحصیلی 1389-1390 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

دیگری گارنفسکای، تیردز کراجی، لیگرستی و کومر (2004) به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در بیماران افسرده پرداختند نتایج تحقیقات نشان داده که نشخوار فکری فاجعه آمیز خواندن وتمرکز بر تجربیات... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

نحوه واکنش به استرس، تنظیم و مقابله همگی متأثر از چگونگی ارتباطات فوق و حمایت‌های اجتماعی می باشد.یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی تأثیرگذار خانواده می باشد. والدین فرآیندهای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

راچوبا (2001) به تحلیلی از تاب آوری تحصیلی اقدام نمودند که در آن پنج مدل رقابتی اساسی در این حوزه را بدقت مورد مطالعه قرار می داد.اولین مدل، مدل مربوط به ویژگی‌های فردی و یا عوامل... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

که بتوانند بر موانع و چالش‌های زندگی غلبه پیدا کنند و رشد سالم و پیامدهای مثبت دست پیدا کنند (ماستن و کاست وورث،‌ 1998؛ شانک و زیمرمن، 1994؛ ورنر،‌ 1989).تحقیق کالیفرنیا ( به نقل از ریس،... متن کامل