7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۲ . ۰۵۷ ۸۰ ۹. ۱۷۱ . ۱۰۲ . ۰۴۵ ۳۸۹ ۹. ۱۵۳ . ۱۰۳ . ۰۳۶ ۶۲ ۹. ۰۷۳ . ۱۰۶ . ۰۴۰ ۲۳۵ ۸. ۵۶۹ . ۱۲۸ . ۲۹۶ ۳۶۹ ۸. ۵۶۸ . ۱۲۸ . ۲۴۹ ۲۱۳ ۸. ۵۲۱ . ۱۳۰ . ۲۴۴ ۳۹۱ ۸. ۳۶۹ . ۱۳۷ . ۳۴۳ ۱۴۳ ۸. ۳۰۵ . ۱۴۰ . ۳۵۹ ۹۶ ۸. ۲۹۶ . ۱۴۱ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

داشتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان نرم افزار، معادلات ساختاری، چند متغیره، جامعه آماری

سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد. ۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه روایی: این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان دقت و مرتبط بودن... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست. مجید‏هاشمی (۱۳۸۹) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده‏های نفت، گاز و... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

(Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx) ۲-۳۵ سبد برند آیکو ایران خودرو در بخش خودرو سواری به منظور استفاده از مزایای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی و تنوع بخشیدن به منابع شرکت در بخش‏های مختلف... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تولید خودرو، انقلاب اسلامی، صنعت خودرو، استراتژی

خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد. در سال ۱۳۵۳ با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت، بسته‌بندی

پاسخگوتر شامل ارتباطات شخصی و فرد به فرد، سریع تر کردن چرخه حیات تولید محصول بهبود خدمات رسانی به مشتریان دور دست، یادگیری برای آینده، برآورد انتظارات مشتری با داشتن... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29