7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، استراتژی، منابع سازمان، تجارت الکترونیک

منابع سازمان ؛ این جزء سیستم جامع اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم مبتنی بر کامپیوتری است که با کمک یک پایگاه داده‏ای باعث یکپارچه سازی تمام فرآیندها، بخش‏ها، اطلاعات و منابع شده و با... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

. ۰۰۱ . ۰۳۷ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e4 — e14 . ۰۲۵ . ۰۰۱ -. ۰۴۴ . ۰۰۴ . ۰۰۲ e3 — e26 . ۰۲۵ . ۰۰۱ . ۰۳۲ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e11 — e33 . ۰۲۸ . ۰۰۱ . ۰۴۹ -. ۰۰۸ . ۰۰۲ e11 — e34 . ۰۲۰ . ۰۰۱ . ۰۳۵ -. ۰۰۲ . ۰۰۱ e1 — e15 . ۰۲۹ . ۰۰۱ . ۰۵۲ -.... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، استراتژی، نیروی انسانی

در تعدادی از حوزه کاری هیچ فعالیتی نداشته باشد. نحوه ارائه خدمات در هر حوزه و توانایی انجام فرایندهای تجاری برای مشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، یکپارچه سازی

ﺗﮑﺴﺘﻦ (۲۰۰۱) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدل کسب و کار

پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، ۲۰۰۶) تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، فناوری اطلاعات، مدل ساختاری، رضایت مشتری

ر الکترونیک بر فعالیت شرکت‏های خدماتی در بستر ایران و خدمات فروش خودرو و رسیدن به مدل ساختاری مؤلفه‏های موثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان میباشد که در زیر اهداف... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29