8 دی 0

پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق

ولایت و حکومتی را برای قاضی قائل شویم . اما برخی دیگر از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر ضمن پذیرفتن این نظر چنین استدلال می کنند که شاید فقها از ذکر واژه ولایت در تعریف قضا با این که می... متن کامل

Read More
8 دی 0

پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، امام حسن (ع)، ضمانت اجراء

این نکته ضروری است که این روش معمولاً در مورد مسائل جزئی و کم اهمیت تر قابل استفاده است22 . اکنون که روش های حل و فصل منازعات را در محیط بین المللی و داخلی مرور نمودیم به طور قطع می... متن کامل

Read More
8 دی 0

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛ 3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران... متن کامل

Read More