7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد نرم افزار، معادلات ساختاری، چند متغیره، جامعه آماری

میباشد و قسمت دوم شامل سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد. ۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه روایی: این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

و نقل در ایران کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست. مجید‏هاشمی (۱۳۸۹) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

سرمایه گذاری‏هایی کرده است. (Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx) ۲-۳۵ سبد برند آیکو ایران خودرو در بخش خودرو سواری به منظور استفاده از مزایای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی و تنوع بخشیدن به... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد تولید خودرو، انقلاب اسلامی، صنعت خودرو، استراتژی

و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد. در سال ۱۳۵۳ با... متن کامل

Read More
29 آبان -

رای

: رای رای؛ از جمله حقوق غیر مالی سهم محسوب می شود که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است. از این رو ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می رسد. بطوریکه بیان شد «رای» جزو حقوق... متن کامل

Read More
29 آبان -

– عدالت

– عدالت 2-8-1- عدالت در لغت عدل دارای معانای متعددی است،بیش از ده معنا برای آن ذکر شده است. یکی از معانی عدل،ضد جور است.گفته شده که عدل قصد در امور خلاف جور است.عدل به معنی انصاف آمده... متن کامل

Read More
29 آبان -

انواع قبول

– انواع قبول برای اینکه قبول، محقق گردد، مخاطب باید به نحوی رضای خود را نسبت به ایجاب ابراز کند. تصدیق صرف دریافت ایجاب یا ابراز تمایل نسبت به آن کافی نیست. برای این که هریک از طرفین... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29