اعتماد به نفس و توانایی ها

اعتماد به نفس و توانایی ها

8- نامرتب نوشتن تکالیف ممکن است به علت محدودیت حرکتی در دست باشد یا این که مداد را بیش از حد محکم در دست می گیرد یا وضعیت درستی در هنگام نوشتن ندارد با بر طرف کردن هر یک از این علل دانش آموز می تواند خط بهتری داشته باشد.
9-سر مشق هایی را انتخاب کنیم که اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کند برای این منظوراز عبارت های آسان شروع می کنیم. 
Widget not in any sidebars

10- دانش آموزان را تشویق کنیم تا باور های مثبتی در باره ی توانایی ها ی خود داشته باشند و میان تلاش و ارزش های فردی دانش آموزان ارتباط محکمی بر قرار کنیم و به ویژه آنان را تشویق کنیم تا به تلاش خود اهمیت بدهند هدف می تواند این باشد که دانش آموزان خوشنویسی را مهارتی مهم به شمار آورند. 
11- به دانش آموزان تکالیف و مسؤلیت هایی بدهیم که انجام آنها برایشان جالب باشد و به این وسیله علاقه و انگیزه برای صحیح نوشتن و زیبا نویسی را در کودکان تقویت کنیم. 
12- همکاری والدین و اموزگاران در این آموزش بسیار مهم است از والدین بخواهیم با در اختیار قرار دادن ابزا ر مناسب برای نوشتن و بازدید از نمایشگاه های خط و نقاشی خط دانش آموز و آموزگار را برای آموزش و فراگیر ی بهتر این مهارت یاری کنند ( صفر زاده، 1390).
9-2-2- آموزش چگونگی نوشتن به کودکان چپ دست:
پیش از اینکه شروع کنید، تا مهارت‌های نوشتن را به کودک‌تان یاد بدهید، باید مشخص کنید آیا کودک‌تان چپ دست است یا نه.
این کار خیلی ساده است کافی است کودک‌تان را هنگامی که چیزها را برمی‌دارد زیر نظر بگیرید، تا ببینید از کدام دست برای این مقصود استفاده می‌کند تا بفهمید او چپ ‌دست است یا نه.
کودکان چپ ‌دست اندکی با کودکان راست‌ دست متفاوتند. برخی از نکات را هنگام آموزش نوشتن به کودکان چپ‌دست به یاد داشته باشید: (هامیل و بارتل، ترجمه بیابانگرد و ناوینیان، 1381)
به کودک‌تان بفهمانید که گرچه او با دست چپ می‌نویسد، اما این وضع نقصی به حساب نمی‌آید.
به او بفهمانید که بسیاری از کسان دیگر نیز مانند او هستند، گر چه ممکن است اکنون در کنار او نباشند.
به کودک‌تان اطمینان دهید که او می‌تواند هر کلمه و همه کلمات را با خط خوب و زیبا بنویسد.
هرگز کودک را وادار نکنید که از دست راستش استفاده کند، این کار ممکن است به او فشار اضافی بیاورد و ممکن است نتواند به خوبی بنویسد.
کودک چپ‌‌دست باید دفترچه‌اش را در “سمت چپ” خود روی میز قرار دهد، و بر حسب وضعیت به دستش زاویه مناسب بدهد.
دفترچه باید همچنین در فاصله و ارتفاع مناسب قرار داده شود تا کودک هنگام نوشتن راحت باشد.
به کودک‌تان یاد دهید چگونه مداد را به شیوه‌ای مناسب بین انگشت اشاره،‌ انگشت میانه و انگشت شست نگهدارد.
همیشه سعی کنید هنگامی که کودک با دست چپش می‌نویسد، به او روحیه بدهید و او را تشویق کنید.
برای ایجاد و حفظ علاقه کودک به نوشتن به او مدادها یا قلم‌های جذاب و رنگارنگ بدهید.
مهم است که میزان درک و توانایی خواندن کودک را هنگام آموزش نوشتن به او تشخیص دهید، این کار به شما کمک خواهد کرد تا به شیوه‌ای مناسب به او آموزش دهید.
سعی کنید میزان تحمل کودک‌تان را بشناسید و حتی هنگامی که او احساس ناامیدی می‌کند آرامش خود را حفظ کیند. این کار نیاز به تلاش از هر دو طرف دارد.
سعی کنید از طریق تصاویر به آموزش دهید و از او بخواهید که درباره آن تصاویر بنویسد،‌ این کار قدرت درک او را افزایش می‌دهد.
درباره دست خط بد یا اشتباهات املایی او در آغاز کار نگران نشوید. به کودک کمک کنید تا به تدریج آنها را اصلاح کند.

این مطلب را هم بخوانید :
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و مدل رفتارهای شهروندی گراهام

مدیر سایت