بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۶۶

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۶۶

۱۰- از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم.
۱۱- از نحوه ی گذارندن اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم.
۱۲- از نحوه ی ابراز محبت و رابطه جنسی مان بسیار راضی هستم.
۱۳- از نحوه ی ایفای مسوولیت هایمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم.
۱۴- از رابطه مان با اقوام وآشنایان ناراضی هستم.
۱۵- احساس خیلی خوبی درباره نحوه انجام فرایض دینی و ارزش های مذهبی مان دارم.
۱۶-رم خرده گیر یا غالباً بدبین است.
۱۷-گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم.
۱۸- گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است، نگران می شوم.
۱۹- یکی از مشکلات ما ، عادت همسرم به سیگار کشیدن و یا مشروب خوردن است.
۲۰- در کارها نمی توانم روی همسرم حساب کنم.
۲۱- گاهی رفتار همسرم در حضور دیگران ، مرا آشفته می کند.
۲۲- گاهی همسرم بسیار یک دنده می شود.
۲۳- از این که همسرم اغلب دیر به منزل می آید، رنج می برم.
۲۴- گاهی نمی دانم با تغییر حالات همسرم چه بکنم.
۲۵- گاهی فکر میکنم همسرم بسیار زورگو است.
۲۶-ابراز هر گونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم.
۲۷- هنگامی که مشکلی داریم، غالباً همسرم در جواب ، سکوت اختیار می کند.
۲۸- گاهی همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند.
۲۹- گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم .
۳۰- آرزو دارم که همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد.
۳۱-گاهی باور کردن تمام حرفهای همسرم برایم دشوار است.
۳۲-احساسم را به همسرم نمی گویم، چون قاعدتاً خودش می داند.
۳۳- از نحوه ی گفتگو، میان خودمان بسیار راضی هستم.
۳۴- هیچ وقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گویم چون می ترسم عصبانی شود.
۳۵- همسرم همیشه شنونده خوبی است.
۳۶- معمولاً برای تمام کردن بحث و جدلف من خیلی زود کوتاه می آیم.
۳۷- نظر من و همسرم درباره راه حل اختلافاتمان خیلی تفاوت دارد.
۳۸- هنگام بحث درباره مشکلات، احساس می کنم همسرم مرا درک می کند.
۳۹- هنگامی که مشکلی داریم، می توانم آنچه را که موجب رنجشم شده است به همسرم بگویم.
۴۰- گاهی بر سر مسایل بی اهمیت یک بحث و جدل جدی داریم.
۴۱- حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم، هر کاری بکنم.
۴۲- گاهی احساس می کنم جرو بحث من و همسرم بی پایان است و راه حلی ندارد.
۴۳- وقتی اختلاف نظر داریم، احساساتمان را صریحاً باهم در میان می گذاریم و تصمیم می گیریم که آن را چگونه حل کنیم.
۴۴- اغلب احساس می کنم که همسرم، اختلافاتمان را جدی نمی گیرد.
۴۵- بحثهای ما غالباً با این احساس به پایان می رسد که من باعث ایجاد تمام مشکلات بوده ام.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت