تحقیق با موضوع بازارهای جهانی و رفتار مصرف کننده

Business growth, success or development concept. Hand touching tablet showing a growing virtual hologram graph on dark background. Header banner template with copy space.

38-2 به کارگیری اصول در بازاریابی
کشور ایران در حوزه اقتصاد مرحله زیست گذرانی را پشت سر نهاده و جهش ورود به مرحله صنعتی شدن (اقتصاد چند قطبی) را آغاز نموده که تواماً رفتار آنلاین اجتماع، مسائل جمعیت شناختی و روانشناختی را در بر می گیرد.بازاریابی جهانی شامل فرآیند تمرکز منابع و اهداف شرکتها روی فرصتها و نیازهای محیطی است. اگرچه اصول بازاریابی فراگیر است ولی بازارها و مشتریان متفاوتند به این معنی که هر کشور و هر شخصی منحصر به فرد و بیانگر این واقعیت که همیشه نمی توان تجربه یکسانی را در همه جوامع اقتصادی بکار برد و اینجاست که اصول سه گانه بازاریابی یعنی خلاقیت ، تمایز و نوآوری بیشتر از قبل احساس می گردد.بسیاری از بازاریابان بسته بندی( packaging ) را همراه با عناصر دیگر آمیخته بازاریابی یعنی قیمت ، کالا ، مکان و تبلیغات پیشبردی می دانند. [do_widget id=kl-erq-2]
39-2تکنولوژی
1-39-2 دستی
تمام مراحل فیروزه تراشی به صورت دستی بوده و هیج تکنولوژی خاصی درآن استفاده نمی شود.
2-39-2 تولید انبوه
فیروزه به صورت انبوه استخراج و به صورت دستی تولید می شود.
40-2 قوانین
1-40-2محلی
سنگتراشان معدن فیروزه همان افراد محلی و بومی هستند که این کار را نسل به نسل منتقل کرده اند.
2-40-2 داخلی
واحدهای تولیدی داخلی باید به مجموعه هایی چابک درجهت افزایش توانایی و کامیابی در بازارهای جهانی متغیر و در حال دگرگونی گام برداشته بنحوی که در بازارهایی با طیف گسترده محصولات و الگوهای عمرهای کوتاه سودآور و سفارشهای فردی و اختیاری را با تنوع هر چه بیشتر تولید و صادر نمایند.
ارائه راه کارهایی برای بهترین بسته بندی
   –  ایجادوتخصیصی ارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان جهت دسترسی به مواد اولیه درجه یک وماشین آلات پیشرفته بسته بندی.
 – الزام واحدهای تولیدی به جذب وبکارگیری کارشناس صنایع تبدیلی و بسته بندی بمنظور بررسی و تایید کیفیت انطباق محصول که به نوعی در زمینه رفع مشکلات اشتغال نیز اثربخشی را بهمراه دارد.
– الزام واحدهای تولیدی به مستند سازی هر واحد در امر بسته بندی کالاها پیرو اجرایی نمودن طرح کدینگ کالا.
– آموزش وتوجیه هیاتهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف جهت تخصصی شدن هرچه بیشتر بازاریابی و الزام حضور کارشناس رفتار مصرف کننده در تیم مذکور.
 – برگزاری دورههای آموزشی بسته بندی زمانبندی شده مطابق بااستانداردهای جهانی بمنظور فرهنگ سازی ، افزایش سطح مهارت و دانش فنی افراد همگام با تکنولوژی روز دنیا.
– برگزاری هر چه بیشتر سمینارهای تخصصی بسته بندی وتعامل با دانش آموختگان دانشگاه بصورت مستمروهدفمند.
 –  تشویق وترغیب واحدهای برتر در صنایع تبدیلی و بسته بندی و همچنین تقویت کلینیکهای تخصصی درسازمان توسعه تجارت .
– تمرکز بررعایت مقررات استانداردهای اجباری بسته بندی ویژه کالاهای تولیدی صادراتی.
– ایجادخوشه های تخصصیص بسته بندی درشهرستانها درمقیاسهای کوچک جهت سهولت دسترسی تولیدکنندگان محلی،ارتباط ومشاوره .