تحقیق با موضوع قرن نوزدهم و بهره بردار

Businessman is standing in front of blackboard with drawn arrows
[do_widget id=kl-erq-2]

معدن فیروزه نیشابور در 55کیلومترى شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده است. فیروزه بعنوان یک کانى ثانویه در نتیجه تاثیر محلولهاى سطحى بر سنگهاى آذرین دوران سوم در نواحى با آلتراسیون و درزه ها و شکستگى های ثانویه تکتونیکى تشکیل شده است. کانى سازى آن به سه شکل: رگچه و رگه، جانشینى و پرکننده حفرات مى باشد. سنگ فیروزه بر اساس شکل و رنگ به انواع مختلفى تقسیم می شود.
سابقه بهره برداری از رخنمون معدن فیروزه نیشابور به 3000 سال قبل مى رسد که آثار فعالیتهاى معدنکارى قدیمی بصورت غارهای کوچک و بزرگ در محدوده اطراف معدن دیده مى شود. بهره بردارى از معدن به شکل کنونى از سال 1332شروع شده است. کاهش و بعضا” اتمام استخراج فیروزه در کارگاههاى استخراجى، توقف ادامه پیشروى تونل اصلى، کاهش طرحهاى اکتشافى جدید و تعدیل نیروى انسانى، باعث رکود فعالیت معدن کاهش تولید و همچنین نزول کیفیت فیروزه استخراجى شده است. بواسطه شهرت و اهمیت جهانى فیروزه نیشابور، اشتغال زایى، رونق صنعت فیروزه تراشى.، انجام سرمایه گذارى هاى جدید در قالب طرحهاى اکتشافى با هدف رشد و شکوفایی صنایع معدنى ضرورى به نظر مى رسد بدین منظور برخى از نواحى کانى سازى بکر فیروزه با ذخیره و کیفیت قابل قبول جهت اجراى طرحهاى اکتشافى و استخراجى توصیه می گردد.
در حال حاضر دو طرح اکتشافى شامل چاه اکتشافى غار سبز واقع در تونل اصلى با هدف دست یابى به کانى سازى احتمالى فیروزه در محدوده زیر کارگاههاى قدیمى غار سبز، و تونل اکتشافى میل قره خالى واقعدر تونل قره دم براى رسیدن به نواحى بکر احتمالى واقع در زیر مجموعه کارگاههاى قدیمى قره دم در حال اجرا مى باشد.
غار عبد الرزاقى واقع در شمال شرق تونل اصلى از قدیمى ترین و بزرگترین نقاط معدنکاری شدادى فیروزه محسوب می شود. ادامه پیروى تونل اصلى برای رسیدن به نواحى کانى سازى بکر در زیر غار عبدالرزاقى در صورت حل مشکلات موجود امکانپذیر است. درغیر اینصورت پس از بررسیهاى فنى و اقتصادى، حفر تونلى از سطح زمین جهت دستیابی به ذخایر احتمالى فیروزه مرغوب در زیر غار مذکور و غارهاى مجاور، پیشنهاد مى گردد. شروع مجدد عملیات اکتشافی داخل چاه معدنى شماره 2 واقع در تونل اصلى معدن براى دستیایى به ذخایر احتمالى فیروزه در زیر کارگاههاى استخراج شده رکوب که از گسترش سطحى و ارتفاعى قابل توجهى برخوردارند، توصیه مى گردد.
فصل اول:
کلیات طرح))
-بیان مسئله
-تعریف مشکل
-اهمیت مسئله
فصل اول:
کلیات طرح))
-بیان مسئله
-تعریف مشکل
-اهمیت مسئله
1.کلیات طرح:
1-1 تاریخچه
فیروزه یکى از قدیمى ترین کانى هاى شناخته شده با عنوان گوهر است .در کتاب هاى باستان شناسى غربى عنوان گردیده است که این کانى اولین بار در چهار دستبند جسد مومیایى شده یکى از شاهزادگان مصرى که مربوط به پادشاه دوم اولین سلسله حکمرانى مصر مى باشد،دیده شده است .فیروزه توسط مصریان و سومرى ها همراه با سایر سنگ هاى قیمتى ،بسیار مورد استفاده بوده است .بزرگترین معدن گزارش شده معدن فیروزه سینیا و قدیمیترین معدن فیروزه در وادى مغارادر ناحیه سینیا است .این معدن قدیمى براى مدت دو هزار سال ،در خدمت فراعنه مصر بوده است .در اواسط قرن نوزدهم که این معدن مجدد مورد بررسى قرار گرفت ،کار بر روى این معدن قدیمى ،تا اوایل قرن حاضر از سر گرفته شده است. هندیان و مردمان کلمبیایى ،این کانى را به صورت دانه تسبیحى و آویز مورد استفاده قرار مى دادند.
تصویر 1-1 نمونه ای از سنگ فیروزه
2-1 بیان مسئله
فیروزه و صنایع مرتبط آن در همه جا ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است.از آنجایی که این سنگ قیمتی به کشورهای مختلف به خصوص کشور های عربی صادر می شود بسته بندی شکیل و مناسبی ندارد و صاحبان صنایع برای بسته بندی آن از کاغذهای معمولی و مدل های پیش پا افتاده استفاده می کنند.برای حل این مسئله به دنبال راه حل های جدید هستیم تا بتوانیم با یک بسته بندی متفاوت وجذاب بر ارزش آن بیفزاییم و آن را پر اهمیت تر جلوه دهیم ،با این کار به ملت هایی که این سنگ قیمتی را تهیه می کنند بفهمانیم که ما برای حفظ صنایع ملی خودمان می کوشیم و اهمیت و خواص این سنگ را کشف می کنیم.
1-2-1 فیروزه چیست؟
یک آلومینیوم فسفات آبدار مس است.فیروزه به معنای سنگ ترکی است، پس از استخراج رگه‌های این سنگ از معادن برای تراش، آن را ابتدا به کشور عثمانی (ترکیه حاضر) فرستاده و سپس قسمت عمده آن از طریق جاده ابریشم به کشورهای مختلف صادر می‌شد. از این رو اروپاییان که برای نخستین بار این سنگ را در عثمانی مشاهده کردند، نام آن را سنگ ترکی نهادند. با توجه به شرایط بسیار سخت تشکیل فیروزه، تنها منبع شناخته شده این سنگ گرانبها تا زمان‌های طولانی معادن فیروزه نیشابور بود که برخی از انواع آن از کیفیتی استثنایی برخوردار بودند. جهت درک اهمیت جواهرات خصوصا فیروزه در روزگار گذشته تنها اشاره به این نکته که بخش قابل‌توجهی از فیروزه‌ها و لاجوردهایی که به‌طور گسترده در مقبره‌ها و تابوت فراعنه مصر به‌کار رفته از ایران در آن زمان صادر شده است.با توجه به اینکه در ساختمان فیروزه مقادیری آب وجود دارد، در صورتی که فیروزه در جای گرم و خشک نگهداری شود به‌تدریج آب خود را از دست داده و رنگ آن کمرنگ خواهد شد. از این رو سنگ‌های فیروزه نیشابور به سبب داشتن رنگ عالی، سختی بالا و وجود مقادیر کم آب در ساختمان فیروزه، از کیفیتی خاص برخوردارند.