دانلود تحقیق در مورد آموزش فنی و حرفه ای

Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Wall-shaped binary codes make transmission lines of pulses and/or information in an analogy to a microchip. Neural network and data transmission.

انسانی و مالی و تاسیساتی و تجهیزاتی جامعه بهره گرفت.
2) شعاع عمل و حوزه نفوذ مراکز رسمی آموزش های فنی و حرفه ای را تا ژرفای اجتماع و دوره افتاده ترین نقاط کشور گسترش داد.
3) با برقراری ارزش های تحصیلی معادل برای دانش ها و مهارت های فنی و حرفه ای و سوابق تجربی که راه های مختلف کسب می گردد و تدوین برنامه های ” آموزش حین کار” و ” کار حین آموزش” تسهیلات لازم را برای جذب و پرورش کلیه نیروها و استعدادها فراهم آورد.
آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و حتی المکان غیر رسمی باید با دید وسیعی از آموزش حرفه ای شروع شود به ترتیبی که ارتباطات افقی و عمودی در نظام آموزشی بین تحصیلی و اشتغال را تسهیل کرده و از این طریق به استثمار و تبعیض کمک نماید
پرورش فضایل و مکارم اخلاق اسلامی را پیوسته موکد دارد تعهد به شعائر اسلام و پرورش حسن تفاهم, تعادل و ایثار توام با اعطاء مهارت به آنان باید مورد توجه قرار گیرد ,

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دوره های آموزش فنی و حرفه ای نباید به سنین معینی و به سطوح خاص از آموزش منحصر شود. بلکه بازگشت به آموزش و ادامه آن باید با توجه به امکانات جامعه در هر سنی امکان پذیر باشد.
با اتخاذ تدابیر و تدوین برنامه های ویژه ای باید فرصت های آموزشی مناسب برای افرادی که از نظر جسمی و روحی دچار نقیضه هستند فراهم گردد. تا آنان بتوانند مهارت های لازم را برای اشتغال مفید و موثر کسب نمایند.

برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید به ترتیبی تدوین شود که در زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.

2-1-7. ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای
شکل گیری ملت و دولت به توسعهی منابع انسانی و توسعه سازمان هایی بستگی دارد که به تربیت نیروی انسانی مشغول هستند. یونسکو دربارهی اهمیت این موضوع توضیح می دهد که آموزش های فنی و حرفه ای یک شرط لازم برای نگهداری ساختار پیچیدهی توسعهی اجتماعی، اقتصادی و مدنی مدرن به شمار می رود (UNESCO: 1974). آموزش های فنی و حرفه ای، به ویژه برای مشاغل پایه و ارتقای مهارت جوآنانی که به دلایل مختلف قادر به مطالبات آکادمیک علمی و دانشگاهی نبودند، یک راه حل موقتی و با منزلت پایین مدنظر قرار می گیرد. علی رغم تغییرات مثبتی که در سال های اخیر درنگرش و عمل رخ داده، هنوز این نوع آموزش ها در کشورهای در حال توسعه از منزلت اجتماعی پایینی برخوردار است. در حقیقت ارزیابی از نقش ارتباطی ضعیف این آموزش های چنین موقعیتی را ایجاد کرده است. لذا ضرورت دارد که نه تنها در ساختار سیستم آموزشی آن، بلکه در مفاهیم، مفروضات و تئوری ها اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توسعهی نیروی انسانی آموزش های فنی و حرفه ای تغییرات اساسی ایجاد شود. آنچه قابل توجه است این است که به طور سنتی آماده سازی نیروی انسانی برای سطوح شغلی پایه در بسیاری از کشورها بدون توجه به فرآیندهای مربوط به توسعهی اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است. از یک طرف، سیستم آموزش های ضمن خدمت یا غیر نهادی (به طور عمده در شکل سنتی و استاد- شاگردی) بدون در نظر گیری ارتباط آن با سیستم های رسمی آموزشی توسعه پیدا کرده است (Masri, 1994).
از طرف دیگر سیستم های رسمی آموزشی نیز بدون ارتباط مناسب و مرتبط با اشتغال توسعه پیدا کردند. دلیل عمدهی این عدم هماهنگی به علت این بود که مدیریت و برنامه ریزی این آموزش ها از سوی نهادهای مختلف و جدا از هم و بدون توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت می گرفته است. حتی بین سیستم های بین المللی و مدیریت آموزش هایی مثل یونسکو و ILO، نیز هم کاری مناسب در برنامه ریزی این نوع آموزش ها در کشورهای مختلف به چشم نمی خورد, همانند بخش تعلیم و تربیت عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کلان دچار مشکلات عدیده ای است. مشکلاتی که بیشتر مربوط به تحقیقات نارسا و غیر کافی دربارهی ساختار و سیستم های مناسب این آموزش ها برای جامعه است؛ اگر چه در سطح خرد کارهای قابل ملاحظه ای دربارهی موضوع هایی نظیر توسعهی برنامه ریزی درسی، روش ها و ابزارهای آموزش صورت پذیرفته است. گذشته از این، تحقیقات عمدهی بیشتر بر دوره های آموزش عالی و مشاغل سطوح بالا متمرکز بوده است تا آموزش های فنی و حرفه ای که منجر به سطوح پایه ای شغلی می شود. دلایل این امر شاید به نبود جایگاه علمی این نوع آموزش ها در نهادهای رسمی آموزشی مربوط می شد.
از این رو آموزش شغلی جزء وظایف نهادهای تجاری و بازرگانی قلمداد می شد. به همین علت آموزش های فنی و حرفه ای نتوانست جایگاه محکم خود را برای ارتقا توسعهی کیفی پیدا کند. به هر جهت این تقسیم بندی و عدم هماهنگی منجر به این شد که آموزش های فنی و حرفه ای نتواند تأثیراتش را به طور درست در جامعه به نمایش بگذارد. در صورتی که ارتباط منطقی بین آموزش های فنی و حرفه ای و سیستم های اقتصادی و اجتماعی و تحولات آن به رویکرد قابل انعطاف و متنوعی که نیازهای افراد و جامعه را پاسخ دهد، منجر خواهد شد. (ابراهیم صالحی ,7:1384-9)

2-1-8.. آموزش، مهارت و اشتغال
آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعهی اقتتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن. برای مثال پروفسور فردریک هاربیسون (Fredrich Harbison) معتقد است که منابع انسانی پایهی اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. مکانیزم نهادی اصلی برای توسعهی مهارت ها و دانش انسان، نظام آموزشی است. لیکن اکثر کشورهای جهان سوم بر این باورند که رمز اصلی توسعهی ملی فقط در گسترش کمی سریع فرصت های آموزشی است، بدون آن که به فرصت های شغلی و نیاز بازار کار توجهی داشته باشند.
آموزش و اشتغال به طور اخص بر محور دو جریان اصلی اقتصادی دور می زند:
تأثیر متقابل تقاضای آموزشی (که انگیزه های اقتصادی است) و عرضهی آموزشی
تفاوت بین فواید و هزینه های اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثرات این تفاوت در استرات‍ژی سرمایه گذاری آموزشی
ظهور پدیدهی بی کاری تحصیل کرده ها در اکثر کشورهای در حال توسعه، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سوال می برد. به طوری که مشکل می توان، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد. با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان، آن ها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری را طلب می کنند. به این ترتیب مدرک شرط به دست آوردن شغل می شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است. ایران نیز ایز این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بی کاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بی کاری ساختاری تحلیل می گردد.
در همین زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی- اجتماعی حاکم بر کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش به سزایی در اشتغال دارد. بسیاری از افراد فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار هستند. تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری، جنبه های کاربردی آموزش نیز مراعات گردد. رعایت این جنبه، زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد. عدم این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند
آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این نوع آموزش ها هم چنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بی کاری بالاخص بی کاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد،‌ نگریسته می شود. بین بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد. تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهم ترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تأثیر می گذارند. در واقع عوامل مؤثر بر سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از:
الف) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی
ب) کاهش سطوح بی کاری
این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند. به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تأثیر ساختار بازار کار است و هم تحت تأثیر رفتار بازار کار. بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است . (ابراهیم صالحی, 1384: 76-79)

2-1-9. آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای
در شرایطی که فرآیند جهانی شدن (Globalisation) همهی عرصه ها را دربرگرفته،‌ بعضی از تحولات بین المللی و فراگیر همهی ابعاد روزمرهی زندگی را از خود متأثر ساخته است. این تحولات در شرایط ملی و فرهنگی مختلف، اشکال و فرم های متفاوتی به خود می گیرند که در متون علمی مربوطه تحت عنوان «گرایش های کلان» (Megatrends) مورد بحث واقع می شوند. دامنهی تأثیر این گرایش ها به دنیای کار و نظام آموزش و پرورش به طور عام و آموزش های فنی و حرفه ای به طور خاص نیز رسیده است،‌ به طوری که بر ماهیت و کارکرد نظام آموزشی از حیث ترتیب جوآنان و آماده کردن آنها برای دنیای بسیار متغیر کار مستقیماً اثر گذاشته است. نتیجه چنین پیامدهایی در قالب افزایش اهمیت یادگیری های مادام العمر، شیوه های جدید آموزشی،‌ کارکردهای نوین آموزشی و کار و راهبردهای کارآمد سازمانی و تربیتی انعکاس یافته است. از جمله چنین گرایش هایی می توان به کاهش تغییرات جمعیتی،‌ تغییر الگوهای ارزشی، جهانی شدن و بین المللی سازی،‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعهی خدماتی پست- مدرن و محیط های بین فرهنگی اشاره کرد. چگونگی تأثیر و تأثر چنین گرایش ها و پیامدهای بعدی آن ها را بر آموزش های فنی و حرفه ای می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

نمودار 2-1- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای

به علاوه امروزه یافتم راه هایی برای پایدار کردن زندگی و اشتغال یک چالش عمده است،‌ به طوری که نیازها و خواسته های منطقی افراد از جوانب مختلف زندگی بدون اینکه تهدیدی متوجه منابع طبیعی شود،‌ تأمین گردد. منابعی که وجودشان برای تأمین نیازهای نسل های آینده نیز حیاتی است. در واقع نیل به اهداف توسعهی پایدار که ناظر به مدیریت صحیح و حسن استفاده انسان از منابع طبیعی و ارتباط حساب شده و منطقی بشر با شریان های حیاتی محیط زیست است، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در نگرش ها و رفتار ما انسان ها در زندگی شخصی، فعالیت های اجتماعی و در محیط های کاری مان است. انجام موفقیت آمیز چنین تغییراتی اساساً به کارآمدی و اثر بخشی نظام های آموزش و پرورش و کارآموزی جوامع بستگی دارد (UNESCO, 2004, p. 4). اهمیت چنین مغولاتی سبب شد تا بحث ها راجع به اندیشه و تم اصلی کنفرانس سؤل (1999) , یادگیری و کارآموزی مدام العمر برای همه، پلی به آینده, به جهتی هدایت شد که ضرورت یک پارادایم جدید را هم برای توسعه و هم برای آموزش های فنی و حرفه ای و کارآموزی مورد تأکید قرار داد. همان گونه که در تبیین ضرورت پرداختن به چنین الگویی از توسعه، در بخش پیشنهادها گزارش نهایی کنفرانس مذکور بیان شده است, ما به شکل گیری چالش هایی درقرن بیست و یکم توجه کرده ایم، قرنی که عصر دانش، ‌اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. جهانی شدن و انقلاب در فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیاز به یک پارادایم نو از توسعه انسان – محور (New human- centred development paradigm) را آشکار ساخته اند. ما دریافته ایم که در این برههی نوین آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یک بخش تفکیک ناپذیر از یادگیری مادام العمر و به عنوان ابزار مؤثری جهت درک اهداف یک فرهنگ صلح،‌ توسعهی سالم و پایدار از نظر محیطی،‌ هماهنگی اجتماعی و شهروندی بین المللی نقش بسیار مهمی را باید ایفا نماید (دکتر ابراهیم صالحی ,1384 : 246-249)

2-1-9-1. نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست
چنانچه سیاست را مطالعهی مبانی و عوامل قدرت فرآیند نیل بدان و کارگزاران مؤثر بر این فرآیند تعریف کنیم،‌ آموزش های فنی و حرفه ای در هر سه بعد آن اثر گذار ارزیابی می شود. این نوع آموزش تجلی اهمیت یابی فزایندهی عنصر دانایی به عنوان مؤلفه اصلی قدرت ورزی کنشگران به شمار می رود و هم به دلیل نقشی که در فرآیند اجتماعی کردن (Socialization) شهروندان و فراگیران ایفا می کند و نیز اثری که در تکوین گروه جدید اجتماعی تکنسین ها ایفا می کند بر سیاست اثر گذار ارزیابی می شود. (دکتر ابراهیم صالحی ,1384 :270)

2-1-9-2. نقش فرآیندی (Process role) آموزش های فنی و حرفه ای
آموزش های فنی و حرفه ای علاوه بر آن که شباهت فرآیندی با کارکرد نظام های سیاسی دارد در صورت نهادینه شدن نقش تناظری آن در عرصهی سیاست به دموکراتیک شدن و مردم محور شدن نظام سیاسی می انجامد. زیرا یکی از ویژگی های بارز آموزش های فنی و حرفه ای بر خلاف نظام آموزشی آکادمیک مسأله محوری (Probem based training) کاربردی بودن (applied) و مهارتی بودن آن است که بر مبنای تقاضا و نیاز مشتریان طراحی و اجرا می شود.
مطابق تئوری سیستم های دیوید ایستون (system theory of David Easton) نقطهی عزیمت چرخهی فونکسیونی در نظام های سیاسی نیز تقاضا (demand) می باشد. بنا به تحلیل ایستون تقاضا ها موتور محرک و انگیزهی اصلی عملکرد نظام های سیاسی است که بدون آن دینامیسم سیاسی فاقد واقعیت عینی خواهد بود. نظام های سیاسی برای بقا و تدوام خود ناگزیر به پاسخ گویی به تقاضاهای شهروندان در سطوح سه گانهی پرسنل و کارگزاران سیاسی (political personnels) سیاست ها (policies) ومبانی مشروعیت سیاسی (legitimacy) خود هستند. همین الزام به پاسخ گویی به مطالبات شهروندان وجهی اتوکراتیک (autocratic) را تقلیل و صبغهی دموکراتیک (democratic) مسئولیت پذیری و پاسخ گویی بدان می بخشد. (دکتر ابراهیم صالحی ,1384 : 272)

2-1-9-3. نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای
از کارکرد های برجسته ای که آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه ایفا می کند، کارکرد جامعه پذیری سیاسی (political socialization) است که آثار غیر مستقیم ولی مهمی بر عرصهی سیاست دارد. اگر سیاست را عرصهی تلاش و مبارزه برای دریافت سهم بیشتری از منابع کمیاب (scaece resources) تعریف کنیم که کنشگران با روش های مسالمت آمیز و یا حتی غیر مسالمت آمیز برای نیل به سهم افزون