دانلود تحقیق در مورد توسعه اقتصادی

Arrows Leadership Concept

ارتباط را ارتباط شفاهی گویند، مانند بحث و گفتگوی فرد با فرد یا فرد با گروهی دیگر
نظارت یا ارزیابی محیط: سیستم نظارت یا ارزیابی محیط را , کاوتس (Coates) به این صورت تعریف می کند:

آشنایی با روند جریان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،‌ علمی و فنی و حوادث مهم داخل سازمان یا شرکت.
2) مشخص کردن خطرات بالقوه و فرصت ها و تغییراتی که آن خطرات به طور ضمنی بیان می کنند.
موارد بالا، باعث درک وضعیت آینده توسط مدیران و کارکنان شده و به سازمان در تعیین استراتژی هایش یاری می رساند.
مدیریت کسب و کار:‌ به تعریف مدیریت مراجعه شود.
تکنولوژی: تکنولوژی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار است که باید به شکل مناسبی ترکیب شود تا تولید کالا و خدمات امکان پذیر گردد. اجزای تکنولوژی عبارتند از:‌
– تجهیزات، ماشین آلات و ابزار
– مهارت و تجربه انسانی
– داده ها و دانش، فنون، روش ها و فرآیندها
– سازمان و مدیریت
در عمل، ترکیبات متفاوتی از اجزای مذکور تکنولوژی، یک کسب و کار را تشکیل می دهد. یکی از تصمیمات مهم کارآفرینان در ایجاد کسب و کار، انتخاب مناسب است. در این تصمیم،‌ کارآفرین باید ترکیب مناسبی از اجزای فوق را به کار گیرد تا در راه اندازی و توسعه کسب و کار جدید، موفق باشد.
مهارت میان فردی: مهارت میان فردی به توانایی شخص در داشتن رفتاری اثربخش و کارآمد با افراد دخیل در تولید برای رسیدن به اهداف سازمان گفته می شود.
مهارت شنیداری: یک کارآفرین به عنوان صاحب یک کسب و کار باید یاد بگیرد خوب به حرف های دیگران گوش کند زیرا اطلاعات حاصل از آن خیلی مهم است. او باید این کار را به شکل مؤثر انجام دهد،‌ زیرا گوش دادن مؤثر کاری فعال است تا منفعل. در گوش دادن منفعل شخص مثل یک ضبط صوت عمل کرده و تنها به جذب اطلاعات داده شده می پردازد. اما در گوش دادن فعال فرد باید کوشش کند تا به جای شنیدن آنچه که خود دوست دارد از کلام گوینده بهره مند شود و منظور اصلی او را از گفته هایش بفهمد. او باید همهی کارهای لازم را به منظور دریافت معنا و مفهوم مورد نظر گوینده انجام دهد.
توانایی سازماندهی: توانایی سازماندهی مستلزم آن است که منابع (افراد، سرمایه و تجهیزات) به مؤثرترین شیوه برای حصول هدف ها فراهم شود. بنابراین سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. (هرسی و بلانچارد، 1379.
ایجاد شبکه های مدیریتی (مدیریت مشارکتی): مدیریت مشارکتی فلسفه ای است که ایجاب می کند تصمیم گیری سازمانی چنان صورت بگیرد که اطلاعات و درون داده ها و مسئولیت به پایین ترین رده مربوط به آن واگذار گردد. به طور خلاصه مدیریت مشارکتی به معنای درگیر کردن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری می باشد .
مربی گری: تعاریف زیادی از مربی گری شده است. بعضی معتقدند مربی گری فقط آموزش دادن چیزی به دیگران است و بر جنبه آموزشی آن تأکید دارند و بعضی دیگر معتقدند که مربی گری یادگیری را تسهیل می کند. از دیدگاه جان وایت مور، مربی گری شکوفا ساختن ویژگی های بالقوه افراد است و کمک می کند که موفقیتشان به حداکثر برسد. مربی گری، مهارتی است که از آن برای افزایش موفقیت افراد در تیم استفاده می شود. همچنین مربی کسی است که افراد را به سوی پیشرفت بر می انگیزاند و راهنمایی و هدایت می کند, با توجه به آنچه که ذکر شد، کارآفرین باید نقش مربی را برای افراد تیم و گروه خود بازی کند. گروه یا تیم ممکن است جمعی از افراد باشد که برای کسب و کار آن ها را گردهم می آوریم.
بازیگر و ایفا کننده نقش در تیم: مهارت های تیم سازی برای کارآفرینان امری ضروری است. کارآفرینان نیاز به توسعه و تقویت نگرش مثبت و اتخاذ روش هایی سازمان یافته در رهبری دارند تا بتوانند تیم منسجمی ایجاد نمایند که همه کارکنان نسبت به اهداف مشترک، برانگیخته شوند و خود نیز باید به عنوان عضوی از تیم و همراه دیگر کارکنان در تیم فعالیت کنند. کارآفرینانی که این مهارت را به کار می برند از موفقیت بیشتری برخوردار می گردند و در نتیجه محیط کاری آن ها کاراتر خواهد بود.
توضیحات فوق نشان می دهند که مهارت های کارآفرینی برای موفقیت بهتر کارآفرینان ضروری می باشند،‌ لذا آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی ضروری است.

2-2-12. جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف
از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده است، دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد این است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و نا کارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشند. (سعیدی کیا،1385،20).

2-2-12-1. دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی
کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددآنان قرار گرفت، تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. از نظر اقتصاددآنان کارآفرین فردی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آن ها را نسبت به قبل بیشتر نماید. همین طور کسی است که تحولات، فن آوری ها و نظم جدیدی را بنیان می نهد (Karl Vesper, 1993, 13). ریشه مفهوم کارآفرینی به قرن 18 میلادی باز می گردد که ریچارد کانتیلون، این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد و آن را چنین تعریف نمود: «کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند». پس از آن ژان باتیست سی ، اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در جا به جایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تأکید کرد. وی کارآفرینی را مختص فردی می داند که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پایین به حوزه ای دارای بهره وری و سود بالاتر منتقل کند (مقیمی، 1381،13). کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرصت ها به وسیله افراد برای خودشان یا برای سازمان هایی که در آن کار می کنند، بدون توجه به منابعی که در کنترل آن هاست تعقیب می شود (Hurley, 1999, 7). ژوزف شومپیتر ، تنها اقتصاددان برجسته ای بود، که با تمرکز بر تحلیل های اقتصادی بر پویایی حیات اقتصادی و پویایی های عدم توازن که با توازنی ایستا در تضاد بود از اصول اقتصادی کلاسیک خارج شد. او کارآفرینی را نقطه ثقل نظریه اش در مورد توسعه اقتصادی و ساز و کار تغییر اقتصادی می دانست (Prokopenko, 1991, 15). کارآفرینی توسعه موقعیت ها و اقدامات نوآورانه همراه با خطر، چه در سازمانی که قبلاً تأسیس شده و چه به صورت آزاد یا مستقل، روند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع و پتانسیل سازمان، خلق ثروت، تخریب خلاق، روندی فراتر از شغل و حرفه، بلکه یکی شیوه زندگی است، کارآفرینی فرآیند خلق ارزشمند از هیچ تعریف شده است (صمد آقایی، 1380: 22).
شومپیتر بر این نکته اصرار دارد که کارآفرین، مدیری نیست که فرآیند تولید را نظارت می کند،‌ بلکه او فعالیت های معمولی را بر مبنای تجارب گذشته انجام می دهد، اما خطر ابهامات را می پذیرد و در فعالیت ها شرکت می کند که تاکنون انجام نشده اند. شومپیتر کارآفرین را به عنوان کسی که ترکیبات جدیدی از ابزارهای تولید را ایجاد می کند و یک نوآور است، می بیند. در تئوری توسعه اقتصادی شومپیتر، نقش کارآفرین تخریب وضع موجود (تعادل عمومی) از طریق نوآوری است، طبق نظر شومپیتر،
کارآفرینی منبع تغییر است. نوآوری فعالیت ها و بازارهای جدیدی را خلق می کند. تحت چنین شرایطی، سود، مازاد یا حاشیه ای است که به واسطهی عمل نوآورانه ای که منجر به هزینه های پایین تر یا قیمت های بالاتر می شود، به دست می آید. به اعتقاد او کارآفرینی تحریک و بر هم زدن حالت تعادل است. طبق اقتصاد نئو کلاسیک، لازم است تا تعادل جدیدی ایجاد شود. البته شومپیتر همانند ژان باتیست سی، مفهوم کارآفرینی را با فعالیت های کارآفرینی مرتبط می سازد، که این امر به ترکیبات جدیدی در تولید می انجامد. و به همین دلیل برخی از اقتصاددآنان نگرشی گسترده تر در قبال کارآفرینی دارند. مثلاً کرزنر ، بر لزوم کارآفرینی جهت بهره برداری از فرصت های کشف نشده تأکید می کند. از سوی دیگر شولتز ، کارآفرینی را توانایی مقابله با عدم توازن می داند و نه توانایی پرداختن به ابهامات. هایک نظری مشابه کرزنر دارد و آن را نیرویی پایدار می داند که باعث نزدیک تر شدن بازارها به توازن می شود و این بازارها با هماهنگی بیشتری عمل می کنند. خطر پذیری، نقطه ثقل مفهوم مایسز ، از کارآفرینی است، اما لینک و هربرت ، در تلاش برای ارائه یک تعریف ترکیبی از کارآفرینی هستند که موضوعات مهم تاریخی درباره کارآفرینی، همچون خطر پذیری، ابهام،‌ نوآوری،‌ درک و تغییر را یکپارچه می سازد. آنان کارآفرینان را به عنوان فردی تعریف می کنند که متخصص پذیرفتن مسئولیت اتخاذ تصمیمات قانونی است که بر محل،‌ نوع و استفاده از کالاها،‌ منابع یا نهادها تأثیر می گذارد.
اقتصاددآنان علاوه بر نقش های کارکردی که به کارآفرینان نسبت می دادند آن ها را نیز سرمایه دار می دانستند. در میان آن ها تنها کرزنر بود که کارآفرینان را به عنوان واسطه معرفی نمود. (احمدپور،1383،27).

جدول 2-1- نقش های کارآفرینان از دید برخی اقتصاددآنان (احمدپور،1383)
نظریه پرداز اصلی نقش کارکردی
ریچارد کانتیلون
ژان باتیست سی
فردریک هاولی
ژوزف شومپیتر
فرانک نایت
ایزائیل کرزنر معامله گر
هماهنگ کننده
مالک محصول
نوآور
تصمیم گیرنده
واسطه

2-2-12-2. دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی
از منظر یک روانشناس، کارآفرین فردی است که با نیروهای مشخصی از قبیل نیاز به کسب یا رسیدن به چیزی، تجربه کردن، انجام دادن یا شاید فرار از سلطه دیگران، پیش می راند. (Karl Vesper, 1993. 13). از اواسط قرن بیستم، روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری کارآفرینان، به بررسی و تحقیق در خصوص کارآفرینان پرداختند، معتقد بود که کارآفرین، وظیفه تعیین نوع کسب و کار مورد نظر را بر عهده داشته و یا آن را می پذیرد. همچنین، تصمیم گیری در خصوص ماهیت کالا و خدمات،‌ اندازه مؤسسه و مشتری های مورد نظر نیز بر عهده کارآفرین است. پس از این مرحله، مسئولیت بر عهده مدیریت است. البته نقش کارآفرین پایان نمی پذیرد، بلکه دائماً باید هوشیار باشد تا با توجه به تغییر شرایط بازار و ایجاد فرصت های جدید، تصمیمات جدیدی اتخاذ نماید. به عقیده مک کله لند (1961)، مدیر نوآور که مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارد، به اندازه مدیر یک شرکت کارآفرین است. از نظر او، فرد کارآفرین کسی است که یک شرکت (یا واحد اقتصادی) را سازمان دهی می کند و ظرفیت تولیدی آن را افزایش می دهد. وی همچنین ویژگی های کارآفرین را داشتن نیاز به توفیق بالا و مخاطره پذیری معرفی نمود. شالن برگر کارآفرینان را مترادف با صفاتی همچون جسور، مخاطره پذیر و مجری می داند، و واژه هایی از قبیل سازگاری، محافظه کاری و روزمرگیرا متضاد کارآفرینی تعریف می کند. هاری (1979)،
فعالیت کارآفرینی را به دو وظیفه تقسیم می کند: وظیفه اول، وظیفه اجرایی است، یعنی مدیریت امور و رفع نیازهای افراد. وظیفه دوم رابط بودن است، یعنی انتقال احساسات به دیگران. این وظیفه همراه با وظیفه اصلی در فعالیت انسانی و اجتماعی،‌ موجب بالا رفتن شهرت و جایگاه کارآفرین می شود. واندروف و براش (1989)،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول2-2- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری (احمدپور، 1383)
نام محقق اصلی سال تحقیق ویژگی
مک کله لند
آتکینسون- روتر
لایلز بروکهاس
باومن ، سکستون ، اسکایر
جاکو بوویتز ووایلدر
سکستون 1963
1964- 1957
1980- 1974
1982
1982
1982 توفیق طلبی
مرکز کنترل داخلی
تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل
تحمل ابهام
استقلال طلبی
پرانرژی، با انگیزه، متعهد

2-2-12-3. دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی
از نظر مدیر و صاحب فعالیت اقتصادی،‌ یک کارآفرین همچون یک تهدید و یا یک رقیب مهاجم ظاهر می شود در حالی که برای یک مدیر یا تاجر دیگر همان کارآفرین ممکن است یک منبع عرضه، یک مشتری یا کسی که برای دیگران هم ثروت می سازد، کسی که راه های بهتری برای بهره گیری از منابع جدید می یابد، ضایعات را کاهش می دهد و کسی که مشاغلی را ایجاد می کند که دیگران از داشتن آن ها خوشحال می شوند، باشد (Karl Vesper, 1993. 13). در اواخر دهه هشتاد میلادی نویسندگان علوم مدیریت، کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات کارآفرینی در مدیریت شده، نتایج گسترده ای به دست آمده است. کارلند (1984)، معتقد است که کارآفرین کسی است که جهت دستیابی به سود و رشد، شغلی را به وجود آورده و مدیریت می کند، او رفتار خلاقانه و به کار گیری شیوه های استراتژیک مدیریتی در کار را از خصایص کارآفرین می داند (احمدپور، 1381:25).

نمودار 2-3- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ( دبرین و ویلیام ایرلاند ، 2006)
2-2-13. عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی
به طور کلی، عوامل مؤثر بر کارآفرینی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:
شرایط اقتصادی و بازاری:
منابع مالی
نیروی کار
تسهیلات فیزیکی

زیر ساخت های اقتصادی
خدمات تخصصی
محیط اقتصادی کلان
ساختار و پویایی صنعت:
اندازه بازار
رشد بازار
ساختار بازار و صنعت
تمرکز جغرافیایی صنعت
استراتژی شرکت های بزرگ
چهارچوب قانون و مقررات:
سیستم مالی
سیستم حقوقی
قوانین و مقررات
سیاست های حمایتی
سرمایه های اجتماعی:
یکپارچگی یا سلسله مراتب اجتماعی
فرهنگ
شبکه کارآفرینی
پشتیبانی نهادی
سیستم آموزشی