دانلود تحقیق در مورد و

Medical Research in Genetics and DNA Science as Concept

سازمانی مصوب می باشند که میتوان موقتا” وظایف عامل ذیحساب را به یک نفر دیگر از کارکنان رسمی واجد صلاحیت واگذار نمود تا امور مالی واحد زیربط را زیر نظر ذیحساب مربوط اداره نماید.
ماده 2- در مواردی که بر اساس مفاد این آیین نامه عامل ذیحساب منصوب می شود دستگاه اجرایی مربوط امکانات اداری و پرسنلی لازم متناسب با حجم وظایف محوله در اختیار عامل ذیحساب قرار خواهند داد.

ماده3- در مواقعی که سمت عامل ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت عامل ذیحساب از وی سلب شود عاملان ذیحساب قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ اشتغال عامل ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود سوابق عاملیت ذیحسابی را با حضور ذیحساب یا نماینده او تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده و رئیس واحد ذیربط یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب یا نماینده او برسد.
تبصره 1- در مواردی که عامل ذیحساب از تحویل و تحول ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علت شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی او با حضور نماینده واحد مربوط و ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات کشور با تنظیم صورت مجلس به عامل ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
تبصره 2- در صورتیکه پس از تغییر سمت عامل ذیحساب انتصاب ذیحساب جدید بفوریت مقدور نبوده و یا ضرورت نداشته باشد تحویل و تحول موضوع این ماده بین عامل ذیحساب قبلی و ذیحساب یا نماینده او انجام خواهد شد.
تبصره 3- رعایت ماده 129 قانون استخدامی کشور مصوب 31/3/1345در مورد عاملین ذیحساب ضروری است.
ماده 4- مرخصی و ماموریت عامل ذیحساب با موافقت قبلی ذیحساب خواهد بود ذیحساب مجاز است در صورت ضرورت به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مالی واحدهای مربوط و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در امور آن ها با توجه به تبصره یک ماده 53 و ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور قسمتی از وظایف و اختیارات خود را علاوه بر عامل ذیحساب به معاون حسابداری واحد یا به فرد واجد صلاحیت دیگری که با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین می گردد تفویض نماید تا در مواقع مرخصی یا مأموریت عامل ذیحساب مستقر در خارج از شهر محل استقرار ذیحساب حداکثر برای مدت 3روز نیاز به موافقت قبلی ذیحساب ندارد.
2-2- 5- تعریف لغوی نظارت ،کنترل ,بازرسی
واژه نظارت به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت، تحت نظر، دیده بانی است، به همین سبب به کسی که از طرف اداره یا وزارتخانه ای مأمور شود که به کارهای یک فرد یا مؤسسه یا اداره ای جهت اصلاح، رشد، گزارش دادن و یا بهتر انجام دادن امور رسیدگی کند، بازرسی گفته می شود. (دهخدا ،بی تا ،ص، 587)
در فرهنگ المعجم الوسط آمده است (النظاره:افراسه والحذق) به عبارتی نظارت یعنی فراست، مهارت دانایی و تیزهوشی در بررسی و اثبات امور محوله است.
در این میان ناظر (از همین ماده) به معنای فرد امین و متعهدی است که وظیفه تفحض بررسی صحت و سقم امری به وی واگذار میشود.(فرهنگ المعجم الوسط ، بی تا، ص،93).
دکتر تقوی دامغانی نظارت را در یک جمله کوتاه چنین تعریف می کند. ( کوششی که مدیر در جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام می دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت ها را به دست آورد. ) نظارت گفته می شود. (تقوی دامغانی ، 1371ص، 95)
2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کوششی که مدیر درجهت تطبیق عملیات با برنامه انجام میدهد تا میزان صحت و سقم فعالیت ها را به دست آورده، نظارت گفته می شود.( تقوی دامغانی ،1371 ص، 95)

2-2-7- تعریف تخصصی
کارشناسان، اساتید و متون علوم مدیریت، نظارت و کنترل را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند که بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود:
– تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین قانونی و همجنین انطباق فعالیت های مردمی با موازین قانونی و نظم اجتمایی مصداق نظارت دارد.(انصاری، ،138 ص، 149).
– نظارت عبارت است از مقایسه عملکرد یک مجموعه با آنچه میبایستی انجام می شد