دانلود مقاله با موضوع امیرالمومنین و قرآن کریم

۳D Rendering. Geometric figure in neon light against a dark tunnel. Laser glow.
[do_widget id=kl-erq-2]

برای این که امام بعد از رسول خدا(ص) علی بن ابیطالب است چند دلیل وجود دارد که در ذیل به آن اشاره میکنیم:
3-2-3-1 ورود نص متواتر از طرف پیغمبر خدا(ص) بر امامت او
روایتی که از طرف شیعه به تواتر رسیده است به نحوی که افاده ی علم قطعی می نماید و آن فرمایش پیغمبر در حق امیرالمومنین(ع) که به اصحاب خود فرمود:«سلّموا علیهِ بإمرَهِ المُؤمنینَ»(امینی:1977م،1/12-9)یعنی«بر او سلام کنید به امیر بودن بر مومنین» و همچنین فرمود به او:«أنت الخلیفهَ من بعدی»(همان،1/12-9)یعنی«تویی خلیفه بعد از من. (علامه حلی،فاضل مقداد:1379،238)
3-2-3-2 افضل بودن علی(ع) بعد از رسول خدا(ص) از تمام مردم
این که حضرت علی(ع) از تمام مردم افضل است از دو راه است :یکی آنکه او با رسول خدا(ص) مساوی است و رسول خدا از تمام مردم افضل است و مساوی اونیز افضل باشد.
اما چه چیزی بر مساوی بودن آن جناب با رسول خدا(ص) دلالت دارد؟ آن قول خدای متعال در آیه مباهله است:«و أنفُسَنا و أنفُسَکم» (آل عمران،61) و راه دوم این که پیغمبر(ص) به وجود علی در مباهله و نفرین کردن محتاج شد و ناچار بود از این که او را با خود در دعا کردن به امر خدا شریک کند و هیچ یک از اصحاب و خویشان خود را حاضر نفرمود و محتاج به دعای ایشان هم نبود و کسی که مثل رسول خدا(ص) محتاج به دعای او باشد خصوصاً در چنین واقعه بزرگی که اساس نبوت بر آن گذاشته شده و اثبات نبوت بر آن متوقف بود البته از دیگران افضل باشد.
(همان:239)
3ـ2ـ3ـ3 الزام معصوم بودن امام
هیچ کس از آن هایی که ادعای امامت برای آن ها شده است جز علی(ع) معصوم نبودند پس هیچ کس غیر از او امام نباشد. اما برای وجوب عصمت امام نیز دلایل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها اینست که خداوند می فرماید:«لا ینالُ عَهدی الظّالمینَ»(بقره،124) یعنی«عهد من (امامت) به ستمکاران نمی رسد.» (همان:240)
3-2-3-4 اعلم بودن علی بعد از رسول خدا از تمام مردم
حضرت علی(ع) بعد از رسول خدا(ص) از تمام مردم اعلم است پس باید او امام باشد.اما اعلم بودن او از تمام مردم پس از چند راه است:
اول این که قوه حدس او در شدت به نحوی بود که در ظاهر هر امری چون نظر می فرمود:به باطن آن پی می برد و بسیار در آموختن علم حریص بود و از زمان طفولیت در خدمت و ملازمت حضرت رسول(ص) که عقل کل و کامل از طرف خدای تعالی بود به سر برد و آن حضرت او را بسیار دوست می داشت و در تعلیم و آموختن هر قسم علوم به او حریص بود و البته بعد از چنین معلم چنین شاگرد اعلم خواهد بود.
راه دوم این که بزرگان اصحاب حضرت رسول(ص) و تابعین اصحاب که صحبت ایشان را درک نمودند در هر واقعه بزرگی که برای ایشان روی می داد و در آن فرو می ماندند به آن جناب رجوع می دادند و به فرمایش آن نیز عمل می کردند.
راه سوم این که علما و فضلاء در هر فنی و علمی به حضرت علی(ع) رجوع می کردند و مأخذ هر علم و فنی از آن معدن علوم الهی است از آن جمله علوم تفسیرند و همگی این علم را از ابن عباس اخذ کرده اند و او یکی از شاگردان حضرت امیرالمومنین است که علم تفسیر را از حضرت آموخت.
راه چهارم هم برای اثبات اعلم بودن آن حضرت فرمایش خود آن سرور است که فرمود:«قسم به خدا که نیست آیه ای از آیات که نازل شده باشد در شب یا روز،در زمین صاف یا در کوهستان،مگر این که من دانا ترم از تمام خلق به این که در شأن که نازل شده و برای چه نازل شده.»(حسن زاده آملی:1363،6/287)و این فرمایشات دلالت دارد بر احاطه آن جناب بر تمام علوم الهی وچون آن حضرت معصوم است پس فرمایشات او صدق و حجت باشد چون اعلم بودن او ثابت شد پس امامت او نیز معین می شود.
(همان:241)
3-2-4 ولایت در غدیر
اگر غیر از واقعه ی غدیر خم دلیل بر امامت وجود نداشت همان هم کافی بود چرا که خداوند در آخرین حج پیامبر آن هم زمان برگشت از حج یعنی زمانی که همگان در مدرسه ی حج تهذیب و تزکیه شده اند و تعلقات ودنیا دوستی از آن ها زدوده یا کاسته شده و آماده برای پذیرش حق هستند و در بیابانی داغ در منطقه ای که همه مسلمانان جهان در آن تلاقی و سپس جدا می شوند و با آن همه تمهیدات و برنامه ها،ولایت و امامت امیرالمومنین را بیان می کند.به این ترتیب که پیامبر در طول خطبه خود به معرفی جانشینان خود پرداخته و تنها به ذکر اسامی ایشان اکتفا نفرموده اند بلکه در جای جای خطبه اوصاف ایشان را بر شمرده اند. از این رو آن گاه که نام علی بن ابیطالب(ع) را برده اند ایشان را با معرفی خداوند در قرآن کریم متمایز نموده اعلام فرموده اند که او بعد از من«ولی» و«صاحب اختیار» شماست زیرا خداوند که مولا و پروردگار مردم است پیامبر (ص) را سرپرست مردم قرار داده است آن جا که می‌فرماید «النبیُّ أولی بالمومنینَ من أنفُسِهم»(احزاب،6)یعنی «پیامبر نسبت به مومنان از خودشان اولویت دارد.»
بنابراین پیامبر با نصب الهی بطور مطلق از خود مومنان نسبت به خودشان سزاوارترند.حال رسول اکرم (ص) با این ویژگی در روز غدیر مردم اعلام فرمودند:«من کنتُ مولاه فعلیٌ مولاه» یعنی«هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست.»پس هر کس مولویت پیامبر(ص) را پذیرفته است باید حضرت علی(ع) را هم نسبت به خود اولی به تصرف بداند و بعد از نزول آیه اکمال دین همگان فهمیدند که انقیاد و قبول سرپرستی حضرت علی(ع) و فرزندان ایشان امری است که خداوند بر همه مردم تکلیف کرده است و به این وسیله دین همه را کامل کرده است.
(بنی هاشمی:1385ه ش،12-15)
3-2-5 ولایت در حدیث
در احادیث از جمله آنچه که حیات و ممات انسان را در مدارحیات وممات نبوی قرار می دهد،«ولایت علی و امامان» به شمار آمده است.در این جا به چند مورد از آن احادیث اشاره می کنیم.