پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست[1]که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری  در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی می باشد که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می گردد، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن می باشد. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک[2]، ابزار کارآمدی برای سوء بهره گیری کنندگان جنسی پدید آمده می باشد.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال 1992 به ده میلیون در سال 1996 رسیده می باشد و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته می باشد. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده می باشد حجم سوء بهره گیری چند برابر گردد و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.

در کشورهایی زیرا آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای می باشد که در اینترنت جستجو می گردد. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده می باشد، 25 میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی می باشد.(روزنامه همشهری،1382،ش3198)

مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس  که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس می باشد، معتقد می باشد در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهم ترین منبع اشاعه هرزه نگاری می باشد.

[1]– جرم های مرتبط با محتوا به طور عمده جرم ها یا کج روی های جنسی یا جرم های علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می سازند. اما بایستی گفت از یک رو جرم های مرتبط با محتوا را نمی توان جرم های جنسی یا جرم های مرتبط با جنسیت دانست؛ زیرا در فضای مجازی، جرم جنسی تحقق نمی پذیرد، بلکه عنوان های مجرمانه، ارائه یا انتشار محتویات جرم جنسی یا اقدام جنسی می باشد که در این فضا تحقق می یابد (عالی پور، 1383، ص 221).

[2]– شکل کلاسیک هرزه نگاری به صورت تصویر و متن اعم از عکس، نقاشی، کتاب، مجله و مانند ان می باشد.

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه