دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تواضع و تکریم می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می گردد:

توجه کافی به داده های کارکنان

جلوگیری از تعصب شخصی

بهره گیری سازگار از معیار تصمیم گیری

بازخور به موقع

توجیه یک تصمیم

این عوامل تأثیر مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند . عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می دهد که رفتار بایستی مؤدبانه و بااحترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود بایستی رفتاری حاکی از اعتماد و تکریم را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسؤولیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می گردد این بدین معنا می باشد که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از اهمیت رعایت عدالت

تغییر در فرهنگ تیمی و سازمانی به سمت گشودگی بیشتر و توجه متقابل افراد به یکدیگر از احساس بی عدالتی جلوگیری می نماید . تجربه نشان می دهد فضای باز ارتباطی موجب سلامت ذهنی شده و با بیان شکایات و گله ها احساس عدالت را در سازمان به وجود می آورد (فرنچ ، اچ بل ، 1382 ، ص304) .

 

6-1-2 نظریه های عدالت سازمانی

نظریه برابری : این نظریه، بر پیش فرضی ساده استوار می باشد که در آن ، آدم ها می خواهند با آن منصفانه برخورد گردد. پس، نظریه برابری در واقع باوری می باشد که در مقایسه

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk