دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

اشتباه گردیده و مسیری دیگر را که با محتوا و پیام آیه ناسازگار  می باشد، پیموده اند. به عنوان نمونه ، فخر رازی  با در نظر داشتن اینکه فیلسوف و متکلم و مفسر توانمندی می باشد ، در تفسیر این آیه دچار اشتباه فاحشی شده می باشد . وی در تفسیرش دو تقریر از استدلال  را نسبت به آیه فوق اظهار می کند ؛ یکی استدلالی می باشد که متکلمان کرده اند ؛ به این اظهار که اگر برای نظام آفرینش  قائل به چند اله بشویم ، محال را در پی خواهد داشت ، زیرا هر کدام از آنها قادرند و اگر یکی بخواهد لو فرض للعالم آلهه فوق الواحد لکانوا مختلفین ذاتا متباینین حقیقه و تباین حقائقهم یقضی تباین تدبیرهم فیتفاسد التدبیرات و تفسد السماء و الارض لکن النظام الجاری نظام واحد متلائم الاجزاء فی غایاتها فلیس للعالم آلهه فوق الواحد و هو المطلوب[1]

همان سان که می بینیم این تقریر با اظهار و پیام آیه مبارکه که اثبات توحید در ربوبیت می باشد ، سازگاری و هماهنگی داشته و تعدد آلهه در آن به عنوان عامل فساد و نابودی عالم معرفی شده می باشد، و هم واژه اله در آن به معنای حقیقی یعنی معبود ، به کار رفته و هم دارای مرجح قرآنی و روایی می باشد .

براهین قرآنی  بر اثبات وجود خدا

علاّمه طباطبایی علاوه بر استدلال عقلی برای اثبات صانع به آیات زیادی تمسّک نموده می باشد، به نظر می رسد تفسیر علاّمه از جهاتی دارای نکاتی نو و ارزشمند می باشد که به بعضی از انها اشاره می گردد:

« انا کل شی خلقناه بقدر»[2] این آیه که به تعبیر علاّمه از آیات کلیدی و ریشه ای به شمار می رود[3]، ناظر به توحید ربوبی و تنظیم  هندسی تمام پدیده هاست.[4]

[1] سید محمد حسین طباطبایی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت، اعلمی ،‌1417ق،جلد 14،ص268

 

[2] قمر، 49

[3] . المیزان، ج 19، ص 57

[4] . عبداله، جوادی آملی، شمس الوحی تبریزی، قم، اسراء، 1388، ص 116


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk