پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

جلب توافق همکاران درمورد نیازهایی که برای چاره جویی انتخاب شده اند و بایستی برای آن ها چاره جویی نمود (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

  • الگوی کلاین[1]

این الگو بیش تر در سطح دروس و دوره های آموزشی کاربرد دارد اما می توان آن را در هر سطحی به کار برد. این الگو نیازسنجی آموزشی را در چارچوبی قیاسی مدّ نظر قرار می دهد و بر جلب مشارکت همگانی و رویکرد  های اجرایی و کاربردی نتایج حاصل از نیازسنجی تأکید می ورزد.

مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– شناسایی اهداف

– مرتب کردن اهداف بر حسب اهمیت آن ها

– مشخ کردن شکاف بین عملکرد مورد انتظار و واقعی

– مشخص کردن اولویت ها برای اجرا (سوریانو، 1997)

  • الگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشی

از این الگو مانند سایر الگوهای عمومی، می توان در سطوح محدودتر و یا فراتری بهره گیری نمود. هدف اساسی این الگو نشان دادن مراحل مهمی می باشد که در هر مطالعه نیازسنجی بایستی دنبال گردد. مراحل این الگو عبارتند از:

– برنامه ریزی جهت مطالعه نیازسنجی

– شناسایی نیازهای درک شده از طریق مطالعه نظرات و دیدگاه ها

– شناسایی نیازهای یادگیرندگان و نیازهای مدیریتی در قالب اهداف

سنجش قرار می دهد به عبارتی خط مشی اصلی آن، هزینه تاثیر خصوصاً در اولویت بندی و رفع نیازها و الزامات یادگیری و آموزشی می باشد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

مراحل این الگو عبارتند از:

– تحلیل الزامات موضوع

– تحلیل الزامات عملکرد

– تحلیل الزامات آموزشی (فتحی واجارگاه، 1385).

  • الگوی تحلیل وظیفه و الزامات دانشی – مهارتی

هدف الگو، شناخت نیازهای آموزشی کارکنان مبنی بر وظایفی که بر عهده دارند در یک زمینه علمی و واقعی سازمانی می باشد با این هدف که درونداد مناسبی برای طرح ریزی های آموزشی فراهم آورد.

 

مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– طرفداری سازمانی برای فرآیند نیاز سنجی

– تحلیل سازمان

– تحلیل ملزومات

[1] – klein

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه