دانلود پایان نامه ارشد درباره نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

جدیدی خطاب می‌کند؛ به اظهار دیگر واژه‌ها بر محور هم­نشینی قرار می‌گیرند و نه محور جانشینی. در شعر سمبولیکی واژه‌ها بر محور جانشینی استوار هستند و شاعر عقاید و ایده‌های خود را در یک واژه فشرده کرده، آن را به صورت نماد ارائه می­دهد.

در شعر سمبولیستی پدیده‌ها تعریف دوباره می‌شوند نظیر استعاره وصفی و یا کنایه از موصوف در بلاغت فارسی. به طور مثال وقتی براهنی در توصیف بی‌تأثیر بودن قلم می‌گوید : «و با قلم ـ مضحک‌ترین سلاح زمانه ـ» یا در شهادت جوانان وطن می‌سراید: «اگر لیاقت آن سروهای گلگون را که کاشتی، نداشتی، چرا نمردی؟». در همۀ این موارد، شاعر از فن بلاغی کنایه از موصوف و وصف استعاری بهره جسته می باشد. در حالی که وقتی می‌سراید: «و روز می‌گذرد، و شب نمی‌گذرد هیچگاه!» از نماد بهره گیری کرده می باشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت: سمبولیسم فرانسه دو جنبه دارد :«یکی جنبه­ای که با بهره گیری از سمبل و نماد، به ابهام شاعرانه و فضایی پیچیده منجر می‌گردد و دیگر،

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk