دانلود پایان نامه ارشد درباره نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

. ایشان دو دلیل بر عمومیت قدرت خدای تعالی اقامه کرده اند ‌:

دلیل اول:

1-اصل در هر وجودی همان وجود اوست .

2- هر موجودی یا واجب بالذات می باشد و یا غیر واجب بالذات .

3-غیر واجب بالذات خواه جوهر باشد و خواه عرض ، دارای ماهیت بوده و ممکن بالذات می باشد یعنی نسبتش به وجود و عدم یکسان می باشد .

4- آن چه نسبتش به وجود و عدم یکسان می باشد ،‌ برای اتصاف به هر یک از دو طرف وجود و یا عدم نیازمند مرجحی می باشد که به آن طرف ، تعیُّن دهد و آن را واجب و ضروری گرداند . این مرجح همان علت تامه و موجبه می باشد .

در نتیجه، هر ممکنی در هستی خود ، هم در حدوث و هم در بقاء‌ نیازمند علتی می باشد که آن را ایجاب و ایجاد کند و آن علت یا خود واجب بالذات می باشد و یا سرانجام به واجب بالذات می رسد. هم چنین ایشان حیات را وضعیت شیء به گونه ای می داند که بداند و کار انجام دهد[1] ؛ یعنی ایشان حیات را همان مبدئیت برای ادراک و فعل میداند ؛ یعنی حیات مبدئیت علم و قدرت می باشد . « الحی عندنا هو الدراک الفعال فالحیاه مبدء الادراک و الفعل ، ای مبدأ العلم و القدره[2]»

البته علاّمه تاکید می کند که علم وقدرت از لوازم حیاتند ؛ بعضی اموری هستند که بدون حیات تحقق نمی یابند[3] .

10- اراده الهی

اراده یکی از صفات ثبوتی خدای متعال و مورد اتفاق دانشمندان و متکلمان اسلامی می باشد . اراده در لغت ازماده« رَوْد» دراصل به معنای خواستن و به چیزی میل و رغبت پیدا[1] نهایه الحکمه، ص 306

[2] بدایه الحکمه، ص 216

[3] نهایه الحمه، ص 307


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk