دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات درباره نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات درباره نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

و نیز گفته اند: امامت به معنای پیشوایی، رهبری می باشد و هر کس که متصدی رهبری گروهی گردد «امام» نامیده می‌گردد، خواه در راه حق باشد، یا باطل.[1]

1-7-4-2. امامت در اصطلاح

1-7-4-2-1. امامت‏ در اصطلاح اهل سنت

جرجانی در تعریف امام می‌نویسد: «امام شخصی می باشد که ریاست عام دین و دنیا را دارد[2].» قاضی عبدالجبار نیز می‌گوید: « امام از نظر شرع، کسی می باشد که بر امت ولایت دارد و در امور آنان تصرف می‌کند؛ آنگونه که بالای دست او دستی نباشد.[3]» قاضی ایجی در باره شرایط امامت می‌نویسد: جمهور معتقدند که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دین را به پا دارد و بر عقاید دینی برهان اقامه نماید و شبهات را حل کند و در حوادث بدون کمک دیگران فتوا دهد؛ زیرا مهمترین چیزی که از امامت مقصود می باشد، حفظ عقاید و فیصله دادن محاکم و رفع دعاوی می باشد، و این امور بدون اجتهاد در اصول و فروع تمام نمی گردد.[4]

1-7-6. انذار و تبشیر

واژه انذار و کلماتی دیگر از همین ماده در قرآن مجید حدود 125 بار ذکر گردیده می باشد و کتاب«معجم مفردات الألفاظ القرآن» آن را چنین معنا نموده می باشد:«والإنذارُ اخبار فیه تَخویفٌ کما أنَّ التبشیرَ إخبارٌ فیه سُرورٌ [5]»؛ انذار به معنای آگاهاندن کسی نسبت به امری می باشد که در آینده رخ می دهد و مایه زجر و عذاب او خواهد بود، همچنان که تبشیر، آگاهاندنی می باشد که در آن مسرت و شادمانی می باشد.

قاموس قرآن نیز، برحذر داشتن و خبردادن را معنی انذار شمرده می باشد.[6]

  واژه «بشر» به معنای ظاهر پوست بدن می باشد و تبشیر نیز از همین ماده به معنای خبر مسرت بخش می باشد.راغب در وجه آن می گوید: زیرا کسی خبر مسرت بخش را بشنود اثر آن در

[1]. آلوسی بغدادی سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القران العظیم،چ اول، دارالکتب العلمیه،بیروت،1415ق،ج1،ص374.

[2]. جرجانی سید شریف، التعریفات،بی چا،ناصرخسرو، تهران، بی تا، ص16.

[3]. اسدآبادی  قاضی عبدالجبار، توضیح الاصول الخمسه، تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1422ق،ص509.

[4]. ایجی عبدالرحمان، توضیح المواقف، منشورات الشریف الرضی، قم، بی تا، ج8، ص345.

[5]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ص508،ماده نذر.

[6]. قرشی بنایی علی اکبر،قاموس قرآن،چ ششم،دارالکتب الاسلامیه،تهران،1412ق،ج7،ص41.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk