دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته بسیار مهم و بارزی که در ارتباط با هرزه نگاری هست این می باشد که هرزه نگاری  در دنیایی سیر میکند که خبری از اخلاق در آن نیست. هرزه نگاری یا برهنه نمایی اخلاق را نادیده گرفته یا به نوعی آنرا انکار میکند البته یکی از علت های عمده ی روی آوردن بعضی ها به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی ،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج

برای هرزه نگاری تقسیم بندیهای متفاوتی یاد شده می باشد که هر کدام از یک دیدگاه آن را مطالعه کرده و عوارضی برای آن خصوصأ پس از ازدواج بر شمرده که در این بخش به اختصار توضیح داده می گردد.

1-2-1 انواع هرزه نگاری:

در یک نوع تقسیم بندی هرزه نگاری به دیداری ،شنیداری و قانونی تقسیم می گردد.

 

1-2-1-1هرزه نگاری دیداری

هرزه نگاری دیداری که تجسم و ترسیم دیداری کودک و یا شخص بالغ به مقصود  تحریک و تشویق به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده، نمایش وقیحانه ارگانهای جنسی به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا بهره گیری از چنین موضوعات و مواردی می باشد.

 

1-2-1-2هرزه نگاری شنیداری

هرزه نگاری شنیداری که بهره گیری از هر واسط حاوی صدای کودک و یا صداهای محرک جنسی ، واقعی یا شبیه سازی شده، به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و با بهره گیری از چنین مواد و موضوعاتی می باشد.(بای و پور قهرمانی،1388ص102).

پیش نویس نهایی کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا مقرر می دارد: هرزه نگاری کودک شامل موضوعات و مواد هرزه نگاری می گردد که تصویر و تجسمی دیداری را از کودک تحریک و تشویق شده به رفتار صریح جنسی ارائه می کند و در خصوص بزرگسالان نیز به همین شکل و مقصود ارایه می گردد.(کار،1382ص61)

در هر حال، می توان گفت هرزه نگاری  کودک شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال می باشد، این اعمال ممکن می باشد طیفی

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk