دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی و تربیتی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  عزت نفس سازمانی تأثیر واسطه ای معناداری در ارتباط عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.

فرضیه های فرعی :

  • بین مولفه های عدالت سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

2 – بین مولفه های عزت نفس سازمانی و سازگاری شغلی بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

ارتباط دارد به کار می رود. به خصوص در عدالت سازمانی مطرح می گردد که بایستی با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار نمود تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده می باشد (نعامی و شکرکن، 1385، ص83 ) .

4-6-1 تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

میزان نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) کسب می کنند.

 

5-6-1 تعریف مفهومی عزت نفس سازمانی

عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی می باشد که بشر به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج می باشد؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk