دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

– نیازهای پیش نیاز تغییر: در موقعیت هایی مانند ضعف مدیران میانی در مسأله گشایی یا ضعیف بودن برونداد  بخش تولیدی.

ج) نیازهای آموزشی فردی:

نیازهایی می باشد که هر فردی جهت انجام بهتر شغلش به آن نیازمند می باشد:

1- نیازهای ناشی از تغییر: مثلاً فردی به عنوان بازاریاب به ناحیه خاصی مأمور شده که لازم می باشد با زبان و فرهنگ آن ناحیه آشنا گردد.

2- نیازهای پیش نیاز تغییر: مثلاً چنان چه مسؤول روابط عمومی، زبان فرانسه بایستی یاد بگیرد دیگر نیازی به استخدام مترجم زبان فرانسه نخواهد بود (شریفیان، 1381).

طبقه بندی دیگری از نیازهای آموزشی، دسته بندی آن ها به نیازهای نگهداری و توسعه می باشد. نیازهای نگهداری، نیازهایی می باشد که جهت حفظ عملکرد فعلی سازمان، گروه های شغلی یا فرد بایستی برآورده گردد. همچنین نیازهای نگهداری به فرآیندهایی که باعث جلوگیری از ضعیف تر شدن عملکرد می گردد نیز اطلاق می گردد. نیازهای توسعه در مقابل نیازهای معطوف به ارتقاء و یادگیری های جدید هستند که یک فرد، شغل یا کل سازمان را در عرصه های جدید یادگیری قرار می دهد (ماتیس و جکسون[1]، 2008).

نیازهای آموزشی را می توان از ابعاد مختلف دیگری نیز طبقه بندی نمود. ذیلاً بعضی از این طبقه بندی ها فهرست وار ذکر گردیده می باشد:

– نیازهای آموزشی آشکار و پنهان

– نیازهای آموزشی آنی و آتی

– نیازهایی که بایستی حین کار مرتفع و نیازهایی که بایستی خارج از کار برطرف گردد.

– نیازهایی که رفع آن ها مستلزم همکاری گروهای می باشد و نیازهایی که از طریق کوشش فردی برآورده می شوند (فتحی واجارگاه، 1385)

 

– هماهنگی و هم سویی با تغییرات

– شناسایی ضعف ها و مسایل اساسی در برنامه درسی

فتحی واجارگاه (1385) نیازسنجی آموزشی را به علت های زیر مهم و ضروری می داند:

– فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی

– ارزیابی و سنجش برای اجرای برنامه ها

– مسؤول کردن مؤسسات و نظام آموزشی به پاسخگویی

– تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و معضلات اساسی سازمان یا نظام

[1] -Mathis & Jakson

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk