دانلود پایان نامه ارشد نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

دلالتی نمادین بر محتوا و پیام مورد نظر آفریننده دارند با نماد و شعر نمادگرا دارای اشتراک سنخی می باشد. در تمثیل، کل قطعه شعر یا حکایت در آن بیانگر نتیجه یا ایده مورد نظر می باشد و معمولاً الفاظ به­کاررفته در آن، دلالتی ورای معنای حقیقی و متعارف خود ندارد، در حالی که در شعر نمادگرا، ایده و اندیشه شاعر و پیام‌های شعر به کمک نظامی از الفاظ منتقل می‌گردد که هرکدام با بهره گیری از حوزۀ مفهومی و تداعیگری وسیع خود، تأثیر خود را در القای محتوا ایفا می‌کند» (حمیدیان، 1381: 120).

می‌دانند. از طرفی، اسطوره نیز، اساسی‌ترین جایگاه ظهور نماد می باشد؛ زیرا ماهیت اسطوره چنان می باشد که غیر از با نماد توضیح داده نمی‌گردد؛ در نتیجۀ این پیوند تنگاتنگ «اسطوره پهنه نمادهاست. چهره­ها و رویدادها در اسطوره نمادین­اند. چهره‌ها و رویدادهای راستین و تاریخی در هم می‌افشرند، از پیکره و هنجار آغازین خویش بدین­گونه دور می‌شوند تا سرانجام نمادها پدید می‌آیند» (کزازی، 1368: 3).

    «سمبل، اسطوره­ای می باشد ناخودآگاه؛ یعنی بشر اولیه

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk