دانلود پایان نامه ارشد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

خاصی از افراد می باشد قرار دارند. این ها غالباً رهبران، نمایندگان یا کارورزان با سابقه خبره و زبده حوزه خود هستند که شناسایی آن ها مهم ترین فعالیت در این روش می باشد. وقتی افراد مذکور شناسایی شدند می توان به طرق مختلفی مانند مصاحبه، پرسشنامه یا بحث گروهی اطلاعات را گردآوری نمود (سوریانو، 1997)

14- کارگاه

کارگاه عمدتاً یک روش اجرایی و به منزله تشریح مسائل مدیریتی و سازمانی تلقی می گردد. در این روش مسأله مورد نظر به اجزای متناسبی شکسته می گردد و از دیدگاه های مختلفی مورد نقد و مطالعه قرار می گیرد. نتیجه ای که در نهایت به دست می آید چکیده مباحث و کوشش های عملی و تخصصی گروه های کارشناسی می باشد. از این جهت رجاء بسیار می رود که ماحصل کار، بازتابی از موقعیت علمی و عملی مسأله و پاسخی مناسب و کاربردی در آن زمینه باشد (دعایی، 1385).

15- بحث گروهی

در این فن عده ای از اعضای سازمان یا گروه کاری برای بحث پیرامون مسأله یا موضوع خاصی گرد هم می آیند. این افراد ممکن می باشد تیمی از یک گروه کاری (بخش) یا تعدادی از مدیران یا کارشناسان هم رتبه و دارای زمینه ها و علایق نسبتاً مشترک درمورد موضوع باشند.

بحث گروهی در یک طرح ساخت مند و رسمی عمدتاً شکل کمیته به خود خواهد گرفت و در یک شق بالعکس (غیر ساخت مند و عمدتاً غیر رسمی) به صورت جلسات جنجالی به اجرا در می آید (ابطحی، 1383).

16- ایده پردازی آزاد

این فن عمدتاً یک فن سنجشی می باشد که به شناسایی نیازهای آموزشی احساس شده و مورد تقاضا منتج می گردد. این فن برای محیط های یادگیری خود رهبر مناسب می باشد. در چنین وضعیتی واحد آموزش و بهسازی سازمان تأثیر مشاوره و تسهیل کننده دارد و مسؤولیت اصلی بر عهده افراد می باشد. از سازمان انتظار می رود اطلاعات لازم درمورد دانش، مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز حال و آینده را ارائه دهد، با این حال کارکنان هستند که نیازهای خود را احساس می کنند، تشخیص می دهند و برای رفع آن ها تقاضا می کنند (سلومن[1]، 2003).

21- فن دلفی

فن دلفی یکی از فنون معروف توافق یابی می باشد که به مقصود حصول توافق جمعی درمورد یک موضوع یا حیطه معین، از طریق گردآوری نظرات و عقاید گروهی از کارشناسان به

[1] – Suleiman

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk