دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه علوم پزشکی و توسعه محصولات جدید

Abstract background with colorful gradient colors. Oil drops in water abstract psychedelic pattern image. Blue orange yellow colored abstract pattern

[do_widget id=kl-erq-2]

Encoding
شکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش
روش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند مهندس دانش نیز می‌تواند مفید باشد. البته همان‌طور که در اول این بخش نیز گفته شد این روش بیشتر برای سیستم‌های پرسش و پاسخ مفید است زیرا پیدا کردن ایده‌های مفید سبب بهبود هر چه بیشتر سیستم می‌شود. از آنجاییکه دانش با رشد قابل چشمگیری در حال افزایش است نیاز به به‌روز نگهداری پایگاه دانش امری ضروری است تا سیستم‌های خبره با کیفیت بالاتری کار کنند. لذا می‌توان از روش کاوش ایده برای جستجو در اسناد جدید و یا سایت‌های مرتبط با مساله که در صورت وجود ایده‌جدید که منجر به کشف دانش جدید می‌شود استفاده کرد. که این دانش می‌تواند به پایگاه دانش اضافه و یا جایگزین دانش قبلی شود. با اینکار بدون نیاز به فرد خبره پایگاه دانش سیستم خبره به روز خواهد بود و کیفیت سیستم همیشه در حد مناسبی خواهد بود.
4-4 مزایا و معایب استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش
در روشهایی که از کلاسبندی و خوشه بندی به تنهایی استفاده کرده اند تنها دامنه مطالعه برای کشف دانش را کمتر کرده اند اما روش کاوش ایده ایده جدید که همان دانش جدید است را در قالب یک جمله ارائه می دهد که از نظر زمانی بسیار مناسب تر از روشهای کلاسبندی و خوشه بندی است.در برخی تحقیقات از روش کلاسبندی و ضریب اطمینان استفاده کرده اند که همانطور که بخش 2-5-2 بیان کردیم روش کاوش ایده نتایج بهتری نسبت به این ضرایب می دهد. بنابراین حتی اگر به همراه خوشه بندی یا کلاسبندی هم استفاده شوند باز روش کاوش ایده مناسب تر خواهد بود. جدول 4-1 نتایج مقایسه روش کاوش ایده را با روشهای دیگر بیان می کند.
جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها در مکانیزه کردن کشف دانش
روشهای دیگر
روش کاوش ایده
کلاسبندی
روش کلاسبندی نیاز به داده اولیه برای کلاس بندی دارد و ممکن است کلاس های غیر ضروری زیادی بدست آورد و بیشتر برای داده های ترتیبی مانند اطلاعات مشتریان بانک مناسب است.اما روش کاوش ایده روی هر متنی کار کرده و ایده های مرتبط با شرح مساله را پیدا میکند پس زمان کمتری را صرف می کند و نتایج بهتری را می دهد
خوشه بندی
در خوشه بندی تنها می توان خوشه مرتبط با مساله را جدا کرد و شاید در این
خوشه هیچ دانش جدیدی وجود نداشته باشد در واقع دامنه محدود می شود. اما روش کاوش ایده تنها به دنبال پیدا کردن ایده جدید یا دانش جدید است نه فقط متون مرتبط به مساله.
ضرایب جکارد و اطمینان
همانطور که در بخش 2-2 بیان شد، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد در حالیکه برای روش کاوش ایده مقدار دقت %40 و مقدار فراخوانی %25 بدست آورده شد.
از معایب این روش می توان گفت که تمام ایده های جدید را پیدا نمی کند لذا ممکن است دانش جدیدی در متن باشد که این روش آن را ارائه ندهد اما این عیب برای سایر روش ها نیز وجود دارد و هیچ کدام از روشها هنوز کامل نیستند. و عیب دیگر آن این است که بیشتر برای سیستم های تشخیص قابل استفاده است.
فصل پنجم : نتیجه گیری
1-5 نتیجه گیری
در این مقاله روش کاوش ایده بیان شد که آن را با استفاده از زبان C#.NET برای زبان فارسی پیاده‌سازی کردیم تا بتوان از مزایای این روش که کم هزینه بودن و سرعت آن در یافتن ایده‌های جدید برای حل مسائل مختلف است بهره جست. همانطور که میدانیم مقالهها، گزارشات و… مختلفی در قالب متن به زبان فارسی وجود دارد که هر کدام از آنها میتواند منبعی از ایدهها برای مسائل مختلف باشد. بنابراین استفاده از این روش در زبان فارسی میتواند مفید واقع شود خصوصا که کاربردهای مختلفی از این روش در حال گسترش است. همانطور که در فصل های قبل بیان کردیم استفاده از این روش در زمینه کسب و کار در حال افزایش است که برای مزایای رقابتی سازمانها بسیار مفید واقع شده است. این روش نسبت به روش‌های موجود مانند ضریب جکارد کارایی بالاتری دارد لذا جایگزین مناسبی برای آن در حوزه‌های مختلف خواهد بود. بعد از مطرح شدن این روش و پیاده‌سازی آن در زبان‌های مختلف کاربردی کردن این روش در زمینه‌های مختلف مطرح گردید. بیشترین کاربرد این روش تا کنون در زمینه کسب و کار بوده از جمله در پیدا کردن سرویس‌های جدید یا جایگزین برای شرکت‌ها و سازمان‌ها که در آن از این روش برای یافتن ایدههای جدید برای رسیدن به سرویس های جدید بودو همچنین پیدا کردن نیازهای مشتریان بر اساس اطلاعاتی که مشتریان در وبلاگهای خود قرار دادهاند بوده است. در این مقاله کاربرد جدیدی برای این روش در پیاده سازی سیستم‌های خبره بیان شد. در واقع از روش کاوش ایده برای کشف دانش در فرایند مهندسی دانش استفاده شد تا با به کار بردن آن بتوان از لابلای گزارشات و اسناد مختلف و به احتمال زیاد با حجم بالا دانش مفید را استخراج کنیم و سبب شود مرحله کشف دانش از فرایند مهندسی دانش از نظر زمان و هزینه بهبود پیدا کند. علاوه بر استفاده از این روش در مرحله کشف دانش میتواند از آن در فاز نگه‌داری سیستم نیز استفاده کرد تا ضامن خوبی برای به روز بودن سیستم باشد بدون اینکه نیاز باشد که کاربری مدام مشغول پیدا کردن دانش جدید باشد.
5-1 پیشنهادها و یافته‌های تحقیق
از آن جایی که این روش روشی جدید است از جهات مختلفی می‌تواند برای تحقیقات آینده استفاده شود که در زیر مواردی از آن بیان میشود:
مسیری برای تحقیقات بیشتر به
وسیله این واقعیات که امروزه تعداد زیادی از اطلاعات متنی روی اینترنت در دسترس است و این اطلاعات احتمالاً شامل ایده‌های بسیار زیاد تکنولوژیکی جدید است داده شده است. توسعه این رویکرد به رویکرد کاوش ایده تحت وب که به صورت اتوماتیک ایده‌های حل مسأله را از اینترنت شناسایی می‌کند یک موضوع جالب برای تحقیقات بیشتر است. که تحولی در نحوه جستجو کردن در اینترنت میتواند باشد به این معنی که میتوانیم بجای اینکه عبارت خاصی را جستجو کنیم و جواب های مختلفی پیدا شود، شرح مختصری از مسأله را به عنوان ورودی به موتور جستجو داده و راه حل آن را به عنوان خروجی یا نتیجه دریافت کنیم.
به علاوه، پارامترهای رویکرد می‌توانند بهینه شوند و معیار کاوش ایده می‌تواند با استفاده از خبرههای بیشتر توسعه پیدا کند، به منظور بهبود کیفیتش که به این معنی است که نتایج بهتری برای مقادیر فراخوانی و دقت بدست آید.
جنبه‌های بیشتر تبدیل این رویکرد کاوش داده به زبان محاوره‌ای است. برای این لازم است که تعریف ایده شامل ایده‌ی محصولات جدید از مشتریان باشد که در واقع نمونه آن را میتوان در به کار بردن این روش در کاوش وبلاگهای مشتریان مشاهده کرد. پس ایده محصول جدید می‌تواند برای فعالیت‌های پشتیبانی بازار شناسایی شود. در واقع میتوان از این روش را هرچه بیشتر در بحث کسب و کار کاربردی کرد.
در آخر، رویکرد می‌تواند با جنبه‌های مبتکرانه توسعه پیدا کند. پس ایده‌های استخراج شده می‌تواند به عنوان ایده‌های نوآوری دسته بندی شود و ممکن است به عنوان نقطه شروعی برای توسعه محصولات جدید به کار رود. در واقع خود ایدههای یافته شده بوسیله این روش راهی نوین برای تحقیقات در زمینههای مختلف را فراهم میکند.
منابع
عباس دولانی، سید داود حسینی نسب، بهروز نیک نفس، “روش های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز “، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 2، 1388، ص 169-187.