دانلود پایان نامه با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

دانلود پایان نامه با موضوع نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

اندازه توان او ، و به هرکس به اندازه نیاز او » معطوف می باشد که در این صورت بیشتر توزیع عادلانه ثروت  مد نظر خواهد بود . بحث هایی با موضوع عدالت فقط نظری نیست بلکه در واقع وابسته و معطوف به اقدام می باشد و موضوع اصلی آن اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیم هائی می باشد که ملاکی برای داوری انسانها در مراحل و سطوح مختلف در ارتباط باهم را تعیین کند. راسل از نظریه پردازان دیگری می باشد که توجه وضعی  به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می داند و معتقد می باشد که « هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بنامند عدالت می باشد (ابراهیمی ترکمانی ، 1389) .

والزر معتقد می باشد که با در نظر گرفتن مطلوبیت ها و نیازهای مختلف ، اگر با همه مثل هم برخورد گردد برابری محض ( عدالت ) نیست هدف برآورده ساختن نیازها می باشد (ابراهیمی ترکمانی ، 1389) .

به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته می باشد و هر کدام جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه های و تعاملی تعریف می گردد ( رحیم نیا ، حسن زاده ، 1388 ، ص 34) .

طبق گفته های رالز زمانی که نابرابری در انتظارات هست، افراد ضعیف در سازمان ممکن می باشد بدتر نیز بشوند. در این موقع تنها کاری که سازمان بایستی انجام بدهد این می باشد که بخش هایی از سازمان که در آن توزیع به صورت نابرابر انجام می گردد، شناسایی و از آن جلوگیری به اقدام آید ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، 1388 ، ص 82) .

داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk