دانلود پایان نامه تصاویر ماهواره ای و ژئومورفولوژی

دانلود پایان نامه تصاویر ماهواره ای و ژئومورفولوژی

تشخیص موانع طبیعی اعم از دپوها، کانال‌های حفر شده توسط دشمن، میدان‌های مین، کمینگاه‌ها و تشخیص مراکز استتار و اختفا
Widget not in any sidebars

تشخیص سیستم‌ها و شیوه‌های آفندی و پدافندی دشمن
استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS2 در ناوبری و هدایت نیروها، تعیین ژئویید و تبدیل سطح مبنا برای پرتاب موشک
تولید عکس نقشه برای آشنایی با منطقه عملیاتی در این روش نیروها قادرخواهند بود قبل از ورود به یک منطقه آن موقعیت را به طور دقیق مورد بررسیقرار دهند، و کلیه عوارض را به صورت بصری مشاهده و تحلیل کنند.
استفاده از تصاویر با دید سه بعدی منطقه عملیات برای اندازه گیری شیب مناطق راه‌ها، و همچنین تحلیل نظامی از نظر توپوگرافی، شبکه هیدرولوژی امکان سنجی برای حرکت در شب با توجه به زاویه تابش نور مهتاب، و همچنین بررسی منطقه از نظر انتخاب نحوه سازماندهی قرارگاه‌ها.
2-5-7 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات دریایی
امروزه با پیشرفت سیستم‌های جنگ دریایی و گستردگی تجهیزات، دریا نقش تعیین کنندهای پیدا کرده است. چرا که دریا امکان دسترسی کشورهای درگیر را به نزدیک‌ترین خطوط تماس در سواحل ایجاد می‌کند، و کشورهای درگیر حتی راحتی امکان واردکردن نیروی هوایی و زمینی را از طریق دریا به نزدیک‌ترین خط تماس دارند. به‌کارگیری ناوهای هواپیمابر در دهه‌های اخیر بر اهمیت نیروهای دریایی افزوده، و این نیرو را به صورت یک نیروی چند نقشی درآورده است. دستیابی به فناوری استفاده از ادوات جنگی در اعماق دریا، به مراتب براهمیت جنگ دریایی افزوده است؛ چرا که نیروها و تجهیزات و حتی سلاح‌های استراتژیکی را می‌توان در اعماق دریاها و دور از دید سیستم‌های آشکارسازبه مرز یک کشور نزدیک کرد.
البته این روش هم در شرایط ویژه ای قابل اعتماد است. گذشته از همه این مسائل، دریاها به عنوان اصلی‌ترین شاهراه تجارب بین الملل خواهد گذاشت و شاید کشورهایی نیز به صورت ناخواسته واردجنگ شوند، و یک جنگ دریایی تبدیل به یک جنگ منطقه ای گردد.
لذا می‌بینیم گزارشی را که در طی سال 1954 توسط «ورنر فون براون» دانشمند پیشین ارتش نازی و طراه موشک‌های V-1 و V-2 نوشته شده بود، چون نظریات آلمانی‌ها درباره قابلیت ماهواره‌های پرتابی با موشک نشان می‌داد، مورد توجه نظامیان نیروی دریایی قرار گرفت و به همین دلیل اکتبر سال 1945 نیروی دریایی به طور رسمی ساخت یک ماهواره را آغاز کرد، و بحث ماهواره‌های فضایی در هیات هوافضای نیروی دریایی ارتش آمریکا مورد توجه زیادی قرارگرفت، و این خود دلیل روشنی بر نیاز نیروی دریایی به اطلاعات ماهواره ای است. در هرحال کاربرد تصاویر ماهواره ای در جنگ دریایی را می‌توان، به صورت زیر خلاصه کرد:
مطالعات جوی و پیش بینی وضع هوا در زمان و مکان موردنظر
تشخیص گذرگاه‌های دریایی و همچنین بررسی عمق و عرض گذرگاه‌ها برای تعیین امکان حرکت یگان‌های شناورهای مختلف از نظر حجم و وزن آن‌ها
تشخیص موانع طبیعی اعم از برون زدهای صخره ای کف دریا و سواحل و همچنین رسوبات نهشته شده در مسیرهای دریایی
بررسی سواحل از نظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی و امکان پهلوگرفتن کشتی‌های جنگی و تدارکاتی، و همچنین بررسی این سواحل برای اتنخاب تجهیزات مناسب به منظور جنگ در ساحل و پیاده شدن نیروها در آن‌ها
شناسایی دقیق جزایر برای بهره گیری از آم در عملیات دریایی، و یا هجوم به این جزایر درصورتی که دست دشمن باشد. معمولاً یک جزیره می‌تواند امکانات زیادی را برای عملیات و پشتیبانی نیروهای عمل کننده در خود داشته باشد. این امکانات ازتجهیزات سبک و آذوقه نیروهای جنگی گرفته تا هواپیما و حتی موشک‌های زمینبه هوا برای تأمین و حفاظت نیروهای عمل کننده دریایی ونیز موشک‌های دریا به ساحل که اهداف را در عمق کشور درگیر مورد هجوم قرار می‌دهند. درهر حال تصاویر ماهواره ای، تصویر بسیار دقیقی را از کمیت و کیفیت امکانات دشمن در جزایر و حتی وضعیت آمادگی و تجهیزات موشکی آن‌ها ارائه می‌کند.
تعیین موقعیت دشمن و یگان‌های شناور و تشخیص آرایش و برآورد استعداد آن‌ها
بررسی نقل و انتقالات دشمن اعم از نیرو و یا ادوات جنگی
بررسی وضعیت و آرایش نیروهای خودی بررسی نقاط ضعف و قوت نیروهای خودی در جزایر، سواحل و بر روی آب
تشخیص جریان‌های آب گرم و سرد دریاها و بررسی دمای سطحی آب
اندازه گیری جزرو مد دریاها که معمولاً، با استفاده از تصاویر مربوط به گوشه ای از سواحل با شیب بسیار کم، قابل اندازه گیری روی تصاویر غیرنظامی است و اندازه گیری دقیق امواج دریا با استفاده از تصاویر ماهواره ای نظامی
دستیابی به اطلاعات مربوط به موقعیت مراکز حیاتی، استراتژیک و حساس دشمن و تعیین نقش آن‌ها در تدارکات نیروهای جبهه در دریاو ساحل
بررسی نتایج عملیت دریایی و خسارات وارده به دشمن، ناشی از عملیات دریایی و هوایی
تشخیص موانع دریایی که توسط دشمن ایجاد شده است

مدیر سایت