دانلود پایان نامه درباره رفتار مصرف کننده و کیفیت ادراک شده

Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Blackboard Background

2- شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش فروشگاه ها موثر است.
3- شخصیت خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده از فروشگاه ها موثر است.
Widget not in any sidebars

4- کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش فروشگاه ها موثر است.
5- تمایل به خرید مصرف بر وفاداری مشتری به خرده فروش فروشگاه ها موثر است.
6- کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده از فروشگاه ها موثر است.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
شخصیت خرده فروش: محققین شخصیت خرده فروش را مجموعه ای از خصوصیات انسانی که می توان به یک خرده فروش نسبت داد تعریف نمودند (داس، 2013). این متغیر بوسیله شاخص های زیر قابل اندازه گیری است:
تهییج فروشگاه: زیبا، فریبنده، درجه یک، شیک، جذاب و جذاب.
همدردی در فروشگاه: مراقبت، ملاحظه و رفتار دوستانه
اعتماد به فروشگاه: زحمتکش، واقع گرایانه، انگیزه، وظیفه شناس و وقت شناس.
صحت در فروشگاه: قابل اعتماد، قابل اعتماد، واقعی و صادقانه.
طراوت و چالاکی نمای فروشگاه: روشن، رنگارنگ، پر انرژی، پر جنب و جوش و شاد.
وفاداری به خرده فروش (فروشگاه): اولیویر (1999) وفاداری به خرده فروش را تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یک محصول/ خدمت سفارش شده از یک خرده فروش در آینده، در حالی که محصولات/ خدمت مشابه نزد رقبا می باشد تعریف نمود(داس، 2013). متغیر فوق با شاخص های زیر قابل اندازه گیری است:
خرید نکردن کالای مشابه از سایر فروشگاه ها
انتخاب فروشگاه به عنوان اولین انتخاب در خرید
وفاداری کلی
کیفیت ادراک شده از خرده فروش (فروشگاه): آن به عنوان ادراک از کیفیت خرده فروش همچون ادراک از کیفیت محصول (کالاها یا خدمات) تعریف شده است (داس، 2013). متغیر فوق با بوسیله شاخص های زیر قابل اندازه‌گیری است.
کیفیت برتر کالاهای فروشگاه
کیفیت بادوام محصولات فروشگاه
قابل اعتماد بودن محصولات فروشگاه
بسته بندی مناسب محصولات فروشگاه
تمایل به خرید مجدد: تمایل به خرید اشاره به تلاش برای خرید یک محصول یا استفاده از یک خدمت اشاره دارد (داس، 2013). متغیر فوق با بوسیله شاخص های زیر قابل اندازه‌گیری است:
خرید محصولات از فروشگاه
خرید محصولات فروشگاه در ماه یا سال های بعد.
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: متغیرهای تحقیق مربوط به حوزه رفتار مصرف کننده و در قلمرو بازاریابی می باشند.